Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kovalent bağlarda elektrona daha çok çekim uygulayan atom kısmi negatif yüklü olurken diğer atom kısmi pozitif yüklü olur.

  • HF molekülünde yükler
    Florun bağ elektronlarına sahip çıkma isteği hidrojeninkinden büyüktür. Bu nedenle H atomunun bulunduğu uç “+” ve F atomunun bulunduğu uç “” tir.
  • H2O molekülünde yükler
    Oksijenin bağ elektronlarına sahip çıkma isteği hidrojeninkinden büyüktür. Bu nedenle H atomunun bulunduğu uçların ikisi de “+” ve O atomunun bulunduğu uç “ẟ tir.
  • CO2 molekülünde polarlık
    Oksijenin bağ elektronlarına sahip çıkma isteği karbonunkinden büyüktür. Bu nedenle C atomunun bulunduğu uç “+” ve O atomunun bulunduğu uçların ikisi de “” tir.] }

Örnek: Metal bağlarının oluşumunu gösteren yukarıdaki modele göre,
I. Metallerin elektrik akımı iletkenliğine metal katyonlarının hareketleri sebep olur.
II. Elektronlar bir elektron denizi oluşturur.
III. Negatif yüklü elektronların oluşturduğu elektron denizi, metal iyonlarını bir arada tutar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Örnek:
I. İyonik ve kovalent bağlar güçlü etkileşim türlerine örnek verilebilir.
II. Metalik bağlar zayıf etkileşimlerden biridir.
III. Zayıf etkileşimler van der Waals bağları ve hidrojen bağları olmak üzere iki ana grupta incelenebilir.
Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar