Kovalent Bağlarda Kısmi Yükler


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kovalent bağlarda elektrona daha çok çekim uygulayan atom kısmi negatif yüklü olurken diğer atom kısmi pozitif yüklü olur.  • HF molekülünde yükler
    Florun bağ elektronlarına sahip çıkma isteği hidrojeninkinden büyüktür. Bu nedenle H atomunun bulunduğu uç “+” ve F atomunun bulunduğu uç “” tir.
  • H2O molekülünde yükler
    Oksijenin bağ elektronlarına sahip çıkma isteği hidrojeninkinden büyüktür. Bu nedenle H atomunun bulunduğu uçların ikisi de “+” ve O atomunun bulunduğu uç “ẟ tir.
  • CO2 molekülünde polarlık
    Oksijenin bağ elektronlarına sahip çıkma isteği karbonunkinden büyüktür. Bu nedenle C atomunun bulunduğu uç “+” ve O atomunun bulunduğu uçların ikisi de “” tir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi