Kimyanın Sembolik Dili İyonik Bileşik Tyt


Kategoriler: Kimya

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

İyonik Bileşik

İyonik bileşiklerin oluşumunda pozitif yüklü (katyon) ve negatif yüklü (anyon) tanecikleri kullanılarak bileşiklerin formülü elde edilir. Bileşikler oluşurken çaprazlama yöntemi kullanılır.Bileşikler nötr taneciklerdir. Bu nedenle çaprazlama toplam yükün korunması için yapılır. İyonik bileşikler en basit oranda çaprazlanır.Birden fazla atom içeren katyon ve anyonlar bulunabilir. Böyle iyonlara kök denir.

İyonik Bileşiklerde Adlandırma Kuralları

Metal + Ametal Bileşikleri

Önce metalin adı okunur. Sonra ametalin adına ”ür” eklenir. Ametal olarak oksijen varsa oksit olarak okunur.Yükseltgenme Basamakları

Elementlerin bileşiklerde aldığı değerliğe yükseltgenme basamağı denir. Değişken değerlik alabilen metallerin bileşikleri adlandırılırken metalin değerliği bilinmelidir.

Elementlerin bileşiklerindeki iyon yükü o elementin değerliğini verir.

Elementler bileşik yapmadığında yükseltgenme basamağı sıfırdır.

Bileşiklerde elementlerin yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır.

Köklerde elementlerin yükseltgenme basamakları toplamı kökün iyon yüküne eşittir.Kovalent Bileşiklerde Adlandırma

Ametal atomları (iki farklı ametal) birden fazla bileşik oluşturabilir. Bu nedenle ametal atomlarının sayısı Latince olarak belirtilir.

İlk ametalin sayısı bir ise Latince sayısı okunmaz.

Kovalent Bileşik

Her ametalin önce sayısı sonra adı söylenir. İlk ametal için mono kullanılmaz:

N2O5: Di azot pentoksit
CO: Karbon monoksit gibiTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi