] }

Soru: Yukarıdaki çekirgelerin her ikisi de her zıplayışlarında ilk zıplayışlarındaki mesafe kadar ilerleyebilmektedirler.
* Yeşil çekirge 1 saatte 15 defa ok yönünde zıplamış
* Kırmızı çekirge 1 saatte 12 defa ok yönünde zıplamıştır.
Sıfır noktasından beraber zıplamaya başlayan iki çekirgenin 1 saat sonra aralarındaki mesafe aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 1/3 B) 2/3 C) 5/36 D) 7/18


Soru: Burak parasının 3/4 'ünü harcayınca geriye 150TL parası kalıyor.
Burak parasını harcamadan önce kaç TL'si vardı?
A) 600 B) 350 C) 200 D) 300


Soru: Büşra sol taraftaki kesirleri bir zarın yüzlerine, sağ taraftaki sayıları başka bir zarın yüzlerine teker teker yazıyor. Büşra zarları havaya atıyor, üst yüzeye denk gelen sayıları birbiri ile çarpıyor.
Buna göre Büşra'nın çarpma işlemleri sonucunda bulabileceği en büyük tam sayı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 10 B) 31 C) 40 D) 63


Soru: Yukarıdaki şekilde aynı renge boyanmış karelerin içinde yazan sayıların çarpımı birbirine eşittir.
Buna göre boş bırakılmış kırmızı ve mavi karelerin içine yazılması gereken sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 16 B) 25 C) 255 D) 255


Soru: Ali 24 TL'sinin 5 ü ile gömlek, i ile kitap, 3 i ile 6 tane kalem alıyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kitabın fiyatı 8 TL'dir. B) Bir kalemin fiyatı 6 TL'dir.  C) Bir gömlek yerine on tane kalem alınabilir. D) Ali'nin geriye 2 TL'si kalmıştır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar