Fizik

Fiziğin Alt Dalları: Atom Fiziği

Canlıların ve maddelerin yapısını atomlar oluşturur. Bu nedenle atomlar ve moleküller; fizik, kimya ve biyolojinin ortak inceleme konuları arasındadır. Atom...

Fiziğin Alt Dalları: Katıhal Fiziği

Katıhâl fiziği, kristâl yapıdaki üç boyutta mükemmel simetriye sahip katı hâldeki maddelerin mikroskobik ve makroskobik özelliklerini araştırır. Katı maddelerin özellikle...

Fiziğin Alt Dalları: Optik

Optik; ışık, ışık olayları ve ışığın madde ile etkileşimini inceler. Gölge oluşumu, aydınlanma, yansıma, kırılma, renk ve görme olayı, aynalar,...

Fiziğin Alt Dalları: Termodinamik

Termodinamik; ısı enerjisi ve ısı enerjisiyle sıcaklık, özkütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi inceler. Termodinamik maddelerin sıcaklıkları, sıcaklıklarındaki değişimleri ve...

Fiziğin Alt Dalları: Elektromanyetizma

Elektrik akımının manyetizma ile olan ilişkisi keşfedildikten sonra elektrik ve manyetizma alanları elektromanyetizma adı altında birleştirilmiştir. Elektromanyetizma, elektrik ve manyetizma...

Fiziğin Alt Dalları: Mekanik

Mekanik; hareket, kuvvet ve denge ile ilgilenir. Mekaniğin kuvvet etkisinde dengede olan cisimler üzerine çalışan bölümüne statik, kuvvet etkisinde hareketli...

Ölçümler ve Birimler

Fizik, deneysel bir bilim olduğundan deneyler ölçüm yapmayı gerektirir ve çoğunlukla ölçümlerin sonuçları sayısal olarak ifade edilir. Bir büyüklüğün kendi...

Skaler ve vektörel büyüklükler

Kuvvet, hız gibi bazı büyüklükleri belirtmek için yön de gereklidir. Oysa kütle, uzunluk gibi büyüklükler için böyle bir koşul yoktur....

Temel Büyüklükler ve Türetilmiş Büyüklükler

1. Temel Büyüklükler: Tek başına bir anlam ifade eden büyüklüklerdir. 2. Türetilmiş Büyüklükler: Başka büyüklükler yardımıyla ifade edilebilen büyüklüklerdir Temel Büyüklükler...

Fizikte Matematik Kullanımı

Fen bilimlerinde matematik bir anlatım biçimidir. Bilimsel bir araştırmanın sonucu matematiksel olarak ifade edilemiyorsa kesinlik taşımaz ve inandırıcılığı yoktur. Fizik...

Fizikte Modelleme Nedir?

Fiziğin uğraş alanı içindeki bazı konularda gözle görülemeyen, ancak etkileri algılanan durumlar vardır. Bunları anlatabilmek için onları bildiğimiz, tanıdığımız elle...

Fizik ve Teknoloji

Fizik sayesinde günlük yaşamımızı kolaylaştıran birçok teknolojik ürün kullanırız. Akıllı cep telefonları, led ya da plazma TV ler, teknoloji ile...

Farklı Meslek Dallarında Fiziğin Rolü

Fizik bilgilerinin en temel özelliği değişime açık olmasıdır. Fizik kurallarına göre işleyen bir dünyada yaşıyoruz. Fizik bilimindeki bilgiler, biyoloji, kimya,...

Fiziğin alt dalları nelerdir?

Fiziğin alt dalları günlük yaşantımızda her an bir çok olayın açıklanmasında büyük bir rol üstlenmektedir. Metronun çalışması, cep telefonu, bir...

Fiziğin Uygulama Alanları

Fizik Evren’deki madde ve enerji ile bunlar arasındaki ilişkileri inceler. Yani fizik, evrendeki nesne, olay ve olguları inceleyerek bunlara akılcı...

Bilim Nedir

Çevremizdeki olaylarla ilgili “Neden?” ve “Nasıl?” sorularına sürekli cevap arayan insanlar bu arayışın sonucu olarak bilim ve bilimsel çalışma kavramları ortaya...

Fizik Biliminin Önemi

Çevrede birçok doğa olayı meydana gelir. Şimşek çakması, gök gürlemesi, Güneş’in her gün doğup batması, gece ve gündüzün aıt arda...

Fiziğin Tanımı ve Önemi

Kimya: Maddelerin yapısını ve birbirleri ile olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji: Canlı yapısı, hücre ve hücre içinde geçen temel hayat...

Transformatörlerde Gerilim, Güç, Akım ve Verim

Transformatör; radyo, müzik seti, elektrik zili, traş makinesi, şarj aletleri, punto kaynak makineleri, ayrıca araç motorları ve uçak motorlarına daha...

Rezonans Nedir

Kendi frekansı f olan bir sistem, f frekansına eşit bir dış frekansla etkileştiğinde, titreşim genliği artar. Bu durumda devrede maksimum...

Alternatif Akım Devreleri

1. Dirençli Devre (R Devresi) Sadece R direnci bulunan bir devreye alternatif akım uygulanırsa, direncin uçları arasındaki alternatif gerilim, Dirençten...

Alternatif Akım

Pil, akü dinamo gibi doğru akım üreteçleri tek yönde akım üretirler. Yönü ve şiddeti zamana bağlı olarak değişen akımlara, alternatif...

Elektriksel Alan ile Elektromanyetik Alan Arasındaki İlişkiler

Elektriksel alan ve elektromanyetik alan arasındaki İlişkileri, 18. yüzyıl fizikçilerinden James Clark Maxwell dört yasa ile açıklamıştır. Bu yasalar; 1)...

Öz indüksiyon Emk sı

Şekildeki düzenekte reosta sürgüsünün hareketi devre akımının değişimine, devre akımının değişimide solenoidin manyetik akısının değişimine sebep olur. Bu değişen akı...

Elektromanyetik İndükleme

İndüksiyon Emk si Manyetik akı değişimi, indüksiyon elektromotor kuvveti oluşturur. İndüksiyon emk si manyetik akının değişim hızı olup, Lenz Kanunu...

Elektromotor Kuvveti

Manyetik Alan İçinde Hareket Eden İletken Telde Oluşan İndüksiyon Elektromotor Kuvveti (emk) Nötr bir KL iletken teli B manyetik alanına...

Manyetik Akı (Φ)

Bir manyetik alan içine konulan yüzeyden dik olarak geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısına manyetik akı denir. Φ ile gösterilir....

Elektrik Akımının Manyetik Etkisi

Düz telden i akımı geçirildiğinde etrafında manyetik alan oluşturur. Şekil I deki telden i akımı geçirildiğinde kağıt üzerine serpilmiş demir...

Kondansatörler (Sığaçlar)

Aralarında yalıtkan bir ortam bulunan iki iletken levhadan oluşan ve elektrik yükü depolamaya yarayan sistemlere kondansatör denir. Kondansatörlerin iletken levhalarına...

Elektriksel Sığa

Herhangi bir iletkenin taşıdığı elektrik yükünün potansiyeline oranı daima sabittir. Bu sabit orana iletkenin sığası (kapasitesi) denir. Skaler bir büyüklüktür....

Fizik dersi videolu konu anlatımlarını ve soru çözümlerine bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Fizik ders notlarını indirin.

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »