Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Canlılar Dünyası

Canlıların ikili adlandırılmasını ilk kez Linnaeus (Linne) yapmıştır. Her canlı türüne Latince kelimelerden oluşan iki ad verilir. İlk isim canlının cins ismidir, yani hangi cinse ait olduğunu gösterir. İlk ismin ilk harfi büyük harfle yazılır, diğer harfler küçüktür. İkinci ad bir tamamlayıcı kelimedir, yani canlının çeşidini açıklar. İlk olarak Carolus Linnaeus tarafından yapılan bu adlandırmaya ikili adlandırma denir.

Akrabalık derecesini gösteren ilk isimdir, yani bu iki canlının aynı cinsten oldukları anlaşılır. İki canlının ilk adları farklı, İkinci adları aynı ise bu onların yakın akraba olduğunu göstermez.

Örneğin Morus nigra ile Sambucus nigra canlılarının ikinci isimleri aynı, ancak cins isimleri olan ilk isimleri farklı oldukları için yakın akraba değildirler.

Morus alba ve Morus nigra, yakın akrabadır çünkü cins isimleri aynıdır. Her bilim dalında olduğu gibi sınırlandırılma biliminde de yeni bazı uygulamalar yapılmaktadır.

Ökaryot canlı alemleri (Protista, Mantarlar, Bitkiler, Hayvanlar) bir üst sistematik birim olan Eukarya domain biriminde toplanmıştır.

Bakteriler alemi, Bacteria domainînde, Arkeler Archaea domaininde yer alır.İkili Adlandırma: Canlılar Latince iki kelimeden oluşan isimler ile adlandırılmaktadır.  İkili adlandırmada birinci isim büyük harfle başlar. Birinci isim
canlının cins adıdır. İkinci isim ise küçük harfle başlar ve canlının tanımlayıcı ismidlr, genellikle canlıya ait bir özelliği vurgular. İki isim birlikte canlının tür adını oluşturur ve İtalik yazılır. Örneğin; Morus nigra kara dutun, Marus alba beyaz dutun bilimsel adıdır. İlk isimlerinin aynı olması kara ve beyaz dutun aynı cins olduğunu bize kanıtlamaktadır. nigra'nın ikinci isimleri aynı olmasına rağmen bu iki bitki aynı cins değildir. Pinus nigra, kara çamın bilimsel adıdır. 
Dikkat:  Canlıların akrabalık derecesinin saptanmasında büyük harfle başlayan cins adına bakılır. İkinci isimler tanımlayıcıdır, akrabalık derecesini belirlemede kullanılamaz.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar