Ya Hep Ya Hiç Prensibi Biyoloji Tyt Ayt


Kategoriler: Biyoloji

Ya hep ya hiç prensibi

  • Organizmayı etkileyen iç ve dış değişikliklere uyarı ya da uyaran adı verilir. Örneğin çevreden gelen ışık, ses, koku gibi etmenler ile vücudumuzun iç ortamından gelen acıkma gibi etmenler birer uyarandır.
  • Uyaranların canlıda oluşturduğu etkiye uyartı denir.
  • Uyartının sinir hücrelerinde oluşturduğu elektriksel ve kimyasal değişimlere de impuls denir.
  • Bir sinir hücresinde impuls oluşabilmesi için gereken en küçük uyarı şiddetine eşik değer denir.
  • Sinir hücresi eşik değer ve üzerindeki uyarılara tepki verir ama eşik değerin altındaki uyarılara tepki vermez.
  • Bir sinir teli eşik değerdeki bir uyarıya maksimum tepkiyi verir. Bu yüzden uyarı şiddeti eşik değerin üstünde de olsa yine aynı tepkiyi verir.
  • Bir sinir teli eşik değer ve üzerindeki uyarılara aynı tepkiyi verir ama eşik değerin altındaki uyarılara hiç tepki vermez. Buna ya hep ya hiç yasası denir.
  • Çok sayıda sinir telinden oluşan sinir demetinde ya hep ya hiç kuralı geçerli değildir. Çünkü sinir tellerinin eşik değerleri farklı olabilir. Örneğin 3 sinir telinden oluşan bir sinir demetine 10 şiddetinde uyarı verildiğinde sadece 1. sinirin uyarıldığını varsayalım, uyarı şiddeti 11 olursa hem 1 hem de 2. sinirin uyarıldığını düşünelim, uyarı şiddeti 12 olursa 1, 2 ve 3. sinir uyarılır. Yani sinir demetinde uyarı şiddeti arttırıldığında uyarılan sinir sayısı arttığı için tepkide artar. Bu yüzden sinir telinde ya hep ya hiç kuralı geçerlidir ama sinir demetinde geçerli değildir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar