Yamuk ve Özellikleri, Yamuğun Alanı 10. Sınıf

Yamuk ve Özellikleri, Yamuğun Alanı 10. Sınıf

Kategoriler: 10. sınıf Matematik, Dersler, Dörtgenler ve Çokgenler, Matematik

En az iki kenarı paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Şekildeki ABCD yamuğunda [DC] // [AB] olduğundan [DC] üst taban, [AB] alt tabandır. Tabanlardan birine ait bir noktadan diğer tabana indirilen dikmeye yamuğun yüksekliği denir.

Yamukta Açı Özellikleri

Çözümlü Sorular

Yamukta Uzunluk

Bir yamukta paralel olmayan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasına yamuğun orta tabanı denir.

Çözümlü Sorular

İKİZKENAR YAMUK

İkizkenar Yamuğun Özellikleri

Çözümlü Sorular

DİK YAMUK

Açılarından herhangi biri dik açı olan yamuğa dik yamuk denir.

Çözümlü Sorular

YAMUĞUN ALANI

Bir yamuğun alanı, taban uzunluklarının toplamının yarısı ile bu tabanlara ait yüksekliğin çarpımına eşittir. Diğer bir ifadeyle, yamuğun alanı, orta taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımına eşittir.

Çözümlü Sorular

Çözümlü Sorular

Yamuk Hocalara Geldik

Yamuk 1 Şenol Hoca

Yamuk 2 Şenol Hoca

Yamuk Konu Anlatımı Ekol Hoca] }

 • Yamukta [DC] // [AB] olduğundan
  m(A) + m(D) = 180°
  m(B) + m(C) = 180° dir.
 • Yamukta orta tabanın uzunluğu, alt ve üst tabanlarının toplamının yarısı kadardır.
 • ABCD yamuğunda orta tabanı kesen AC köşegeni, taban uzunlukları a ve c olmak üzere, orta tabanı a/2 ve c/2 uzunluklarında iki parçaya ayırır.
 • ABCD yamuğunda köşegenler ve orta taban çizildiğinde, köşegenler orta tabanı sırasıyla c/2, (a-c)/2 ve c/2 uzunluklarında üç parçaya ayırırlar.
 • ABCD yamuğunda karşıt durumlu köşelerden açıortaylar çizildiğinde bu açıortaylar orta taban üzerinde dik kesişirler.
 • ABCD yamuğunda köşegenlerin kesiştiği noktadan tabana paralel bir doğru parçası çizildiğinde, köğegenler bu doğru parçasını iki eşit parçaya ayırırlar.
 • ABCD yamuğunda köşegenler ve bu köşegenlerin kesiştiği noktadan tabanlara dik yükseklik çizildiğinde, Köşegenlerin kesişim noktasının üst tabana uzaklığının alt tabana uzaklığına oranı a/c dir. Yine aynı şekilde kesişim noktasının üst tabana uzaklığının yüksekliğe oranı c / a+c dir.
 • ABCD yamuğunda, yamuğun iç bölgesinde tabanlara paralel x birim uzunluğunda herhangi bir doğru parçası çizildiğinde doğru parçası yan kenarları x-c / a-x oranında böler.
 • Yan kenar uzunlukları ve açıları eşit olan yamuklara ikizkenar yamuk denir.
 • ABCD dik yamuk ise m(A) = m(B) = 90° dir. Dik yamuklarda tabanıara dik olan kenar, yamuğun yüksekliğine eşittir.
 • Yamuğun alanı alt ve üst tabanlarının toplamının yarısının yükseklik ile çarpılması ile bulunur. Diğer bir ifadeyle orta taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımı yamukta alanı verir.

Yamuk konusu 10. sınıf matematik dersi müfredatında yer almaktadır. Yamuk konu anlatımı videosu konu başlıkları,

 • Yamuk nedir tanımı
 • Yamukta kenar uzunlukları, köşe açıları ve köşegenler ile ilgili genel özellikler
 • Yamuk alan bağıntıları
 • Yamuk ile ilgili örnek soru çözümleri

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar