İzotop, İzoton, İzobar Atomlar ve İzoelektronik Tanecikler

İzotop, İzoton, İzobar Atomlar ve İzoelektronik Tanecikler

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Atomun Yapısı, Kimya

EŞİT NİCELİKLERİNE GÖRE ATOMLARIN SINIFLANDIRILMASI

Farklı atomlar içerdikleri bazı tanecik sayılarının eşit olmasına göre farklı isimler alırlar.

İzotop Atomlar

Çekirdeklerindeki proton sayıları eşit olan ancak farklı sayıda nötron içeren atomlar İzotop atomlardır.

  • İzotop atomların atom numaraları aynı, kütle numaraları farklıdır. Bu nedenle İzotop atomlar aynı elementin farklı nötron taşıyan atomlarıdır.
  • İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır.
  • Aynı elementin çok sayıda izotopu olabilmektedir.

İzoton Atomlar

Çekirdeklerindeki nötron sayıları eşit olan ancak farklı sayıda proton içeren atomlar izoton atomlardır.

  • İzoton atomlar farklı elementlerin eşit nötron içeren atomlarıdır.
  • İzoton atomların hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri farklıdır.

İzobarAtomlar

Çekirdeklerindeki hem proton sayıları hem de nötron sayıları farklı olan ancak proton ve nötron sayıları toplamları eşit olan atomlar izobar atomlardır.

  • İzobar atomların kütle numaraları aynı, atom numaraları farklı olan atomlardır.

İzobar atomların hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri farklıdır.

 

İzoelektronik Tanecikler

Çekirdeklerindeki proton sayıları farklı olan ancak elektron sayıları aynı olan tanecikler İzoelektronik taneciklerdir.

İzoelektronik taneciklerde elektron sayılarının eşit olması yeterli değildir. Elektron dizilimleri farklı olmalıdır.

Atom ve iyonları izoelektroniktir. Her bir taneciğin 10 ar tane elektronu vardır ve elektron dizilimleri aynıdır.

Yukarıdaki Ti2+ iyonu ve Ca atomunda 20 şer elektron olsa
da elektron dizilimleri farklıdır. Bu nedenle İzoelektronik de-
ğildirler.

  • İzoelektronik taneciklerden birisi nötr bir atom ise diğerleri kesinlikle iyondur.
  • İzoelektronik taneciklerin hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri farklıdır.

Allotrop Maddeler

Aynı tür atomların uzayda farklı şekilde dizilmesi sonucu oluşan maddelere allotrop denir. Örneğin, C atomlarından oluşan elmas ve grafit allotroptur.

  • Allotrop maddelerin fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri ise genellikle aynıdır. Allotrop maddelerin kimyasal özelliklerinin farklılığı reaksiyona girme aktivitelerinin farklılığındandır.

Çözümlü Sorular

İzotop, İzoton, İzobar Atomlar ve İzoelektronik Tanecikler Video
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar