Yakıtlar 6. Sınıf

Yakıtlar 6. Sınıf

Kategoriler: Fen Bilimleri

Isı elde etmek için, araçları çalışır duruma getirmek için kullanılan maddelere “yakıt” adı verilir. Yakıtlar maddenin hallerine göre 3 gruba ayrılır. 1. Katı yakıtlar (Odun, Kömür, Taş Kömürü, Linyit, Turba, Antrasit)
 2. Sıvı yakıtlar (Benzin, Mazot (Motorin), Fuel-Oil (Yağ Yakıt) )
 3. Gaz yakıtlar (LPG, Doğal Gaz, Biyo Gaz, Hava Gazı)

Kömür, petrol, doğal gaz fosil yakıtlardır. Bitki ve hayvanların yıllar önce toprağın altında çürüyerek farklılaşması ile oluşmuşlardır.

Katı Yakıtlar

Odun
Kurumuş bitkilerden elde edilir ve yakıt olarak kullanılır.

Kömür

En önemli katı fosil yakıttır. Günümüzde yaygın şekilde kullanılır. Kömür yerin altında oluşum evrelerine göre linyit, taş kömürü ve antrasit gibi farklı maddelere dönüşmüştür.Linyit
Kahverengi kömür olarak bilinen linyit termik santrallerde kullanılır.

Antrasit

Yüksek kalorili ve yüksek maliyetli kömür türüdür.Sıvı Yakıtlar

 • Benzin
 • Mazot (Motorin)
 • Fuel-oil

Gaz Yakıtlar

 • LPG
 • Doğalgaz

Enerji Kaynakları

 1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları : Rüzgâr Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidroelektrik Enerjisi, Güneş Enerjisi, Biyokütle Enerjisi
 2. Yenilenemez Enerji Kaynakları: Fosil yakıtlar, Nükleer Enerji

Doğada miktarı azalmayan, tekrar tekrar kullanılabilen kaynaklara “yenilenebilir enerji kaynakları” denir.

Bir defa kullanıldığında enerjisi biten ve tekrar kullanılmayan enerji kaynaklarına ise “yenilenemez enerji kaynakları” denir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

1. Güneş Enerjisi

 • Dünya’ya gelen Güneş ışınlarının özel paneller ile ısı ve elektriğe dönüştürülmesi ile elde edilir.
 • Çevreye hiçbir zararı yoktur.

2. Rüzgâr Enerjisi

Güneş ışınlarının Dünya’ya geliş açısındaki farklılıktan oluşan basınç farkından Rüzgâr enerjisi elde edilir. Rüzgâr Türbini ile depolanarak farklı enerjilere dönüştürülür.3. Jeotermal Enerji

Jeo; yer, term ise ısı demektir. Jeotermal enerji yerin altından gelen sıcak su ile elde edilir. Çevreye zararı yoktur ve maliyeti düşüktür.

4. Hidroelektrik Enerjisi

Suyun akış gücünden kullanılan enerjidir. Özellikle su akış gücünün fazla olduğu yerlerde santraller inşaa edilir.

5. Biyokütle EnerjisiFosilleşmiş bitki ve hayvan kalıntılarından elde edilen enerjidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi