Elektrik Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Şemaları 6. Sınıf

Elektrik Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Şemaları 6. Sınıf

Kategoriler: 6. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Basit bir Elektrik Devresi;

  • Ampul
  • Pil
  • Anahtar
  • İletken Tel (Bağlantı Kablosu) elemanlarından meydana gelir.

Ampul; İçinden elektrik akımı geçtiğinde bunu ışık enerjisine dönüştüren devre elemanıdır.

Pil; devrede ihtiyaç duyulan güç kaynağıdır.

Anahtar; devreden geçen akımı kontrol etmeyi sağlayan devre elemanıdır.

Bağlantı kablosu; iletken telden oluşan ve elektrik iletimini sağlayan taşıma aracıdır.

Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları

Elektrik akımında kullanılan araçlara devre elemanları denir. Devre elemanlarını sembollerle ifade edebilmek kolaylık sağlar. Dünya üzerinde her yerde aynı şekilde sembolize edildiğinden evrenseldir.

Devre elemanlarından ampulü bağlamak için “duy” adı verilen ampul yuvası kullanılabilir. Fakat elektrik iletimi duy olmadan da sağlanabilir. Aynı şekilde pil bağlamak için pil yuvası kullanılabilir. Fakat pil yuvası olmadan da devrede elektriksel aktarım mümkündür.

Devre elemanlarından ampul  sembolü ile gösterilebileceği gibi  sembolü ile de ifade edilebilir. Her İkisi de evrensel olarak uygundur.

Uyarı: Devre sembolleri ortak dil ile ifade edilmesi bilimsel açıdan kolaylık sağlar.

Devre Şeması

Basit bir elektrik devresi gösterimi yukarıdaki gibidir. Devrede anahtar açık konumda gösterilmiştir. Bu durumda devrede elektrik iletimi olmaz, ampul yanmaz.

Anahtar kapalı konuma getirildiğinde de elektrik iletimi olacağından ampul yanar.

1. devrede anahtar kapalı olduğundan bağlantı kablosu üzerinden geçen elektrik iletilir ve ampul yanar.

2. devrede anahtar açık olduğundan bağlantı kablosu üzerinden geçen elektrik iletilemez ve ampul yanmaz.

Farklı devre şeması gösterimleri;

Şekil I ‘de yer alan devrede; 2 pil, 2 ampul, i anahtar ve bağlantı kablosu yer almaktadır. Anahtar kapalı olduğu için ampuller yanar.

Şekil II ‘de yer alan devrede; 3 pil, 3 ampul, 1 anahtar ve bağlantı kablosu yer almaktadır. Anahtar kapalı ve piller doğru bağlı olduğundan ampuller yanar.

Şekil III ‘de yer alan devrede; 2 pil, 2 ampul, 1 anahtar ve bağlantı kablosu yer almaktadır. Anahtar açık olduğundan ampuller yanmaz.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar