Sindirime Yardımcı Organlar ve Görevleri 6.Sınıf Fen Bilimleri


Kategoriler: 6. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Sindirime Yardımcı Organlar

Sindirime yardımcı organlar Karaciğer ve Pankreastır.

Karaciğer

Vücudun hemen hemen bütün sistemleriyle ilişkisi bulunan ve çok önemli görevleri olan karaciğer, vücudun en büyük organıdır.

2 kg ağırlığındadır ve karın boşluğunun sağ üst bölümünde bulunur. Karaciğerin sindirimdeki görevi safra sıvısını üretmektir. üretilen safra sıvısı, safra kesesinde depo edilir. Safra kesesinde depo edilen safra, bir kanal yardımıyla ince bağırsağın başlangıç kısmı olan oniki parmak bağırsağına gönderilir. Safra, oniki parmak bağırsağında yağların mekanik sindirimini gerçekleştirir.

Karaciğerin Görevlerinden Bazıları:

  • Yağların mekanik sindirimi için safra salgısı üretir.
  • Besinlerle aldığımız glikozun Fazlasını glikojen olarak depo eder.
  • Fazla A, D, E, K vitaminlerini depo eder.
  • Alyuvar üretir.
  • Yaşlı alyuvarları parçalar.
  • Zehirli olan amonyağı daha az zehirli olan üreye çevirir.

Bilgi: Vücudumuzun içinde sessiz sedasız yüzlerce işi halleden usta organ karaciğerin kendini yenileme yeteneğine sahip olduğunu biliyor muydunuz? % 70’i alınsa bile iki hafta içinde orijinal büyüklüğüne dönmesi oldukça şaşırtıcı!

Pankreas

  • Midenin sol altında 75—80 g ağırlığında, yaprak seklinde bir organdır.
  • Ürettiği pankreas öz suyunu bir kanal yardımıyla ince bağırsağın başlangıç kısmı olan oniki parmak bağırsağına gönderir.
  • Pankreas öz suyu içeriğinde bulunan enzimler aracılığıyla protein, karbonhidrat ve yağların kimyasal sindirimi tamamlanır.
  • Bir günde 1 — 1,5 litre pankreas öz suyu üretilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar