İlk Çağ Anadolu Medeniyetleri 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

İLK ÇAĞ ANADOLU MEDENİYETLERİ

1. HİTİTLER (MÖ 1700 —  700)

Orta Anadolu’ya egemen olan Hititlerin başkenti Hattuşaş’tır.

 • Başlangıçta feodal beyliklerden oluşurken, zamanla merkeziyetçi bir idari örgütlenme oluşturmuşlardır.
 • Kralları aynı zamanda başkomutan ve başrahiptir.
 • Kralın yetkileri soylulardan oluşan Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılmıştır.
 • Kraldan sonra en yetkili kişi Tavananna adı verilen kraliçedir.
 • Çivi yazısı ve hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
 • Tanrılarına hesap vermek için tuttukları yıllıklar (anallar), tarafsız tarih yazıcılığının ilk örnekleridir.
 • Heykelcilik ve kabartmacılık gelişen sanat dallarıdır.
 • Hitit ülkesi çok tanrılı bir inanca sahip olduğu için “Bin tanrı ili” olarak anılmıştır.
 • Mısırlılarla Suriye egemenliği için yaptıkları Kadeş Savaşı sonrası imzalanan Kadeş Antlaşması, tarihin bilinen ilk antlaşmasıdır.

Önemli Eserleri

 • Yazılıkaya ve İvriz Kabartmaları
 • Kadeş Antlaşması
 • Anallar
 • Çatalhöyük ve Alacahöyük yerleşimleri

Önemli Siyaset, Bilim ve Kültür İnsanları

 • Labarna (Kral)
 • Telepinuş (Kral)

2. FRİGYALILAR (MÖ 800 — 676)

 • Orta Anadolu’ya egemen olan Friglerin başkenti Gordiyon’dur.
 • Tarımı korumak ve geliştirmek için özel kanunlar koymuşlardır.
 • İlk hayvan hikayelerini (fabl) oluşturmuşlardır.
 • Dokumacılık alanında gelişmişler ve “tapates” adı verilen kilimler dokumuşlardır.
 • Maden işlemeciliği, ağaç oymacılığı ve dokumacılıkta gelişmişlerdir.
 • Fibula denilen çatal iğneyi bulmuşlardır.
 • Bereket tanrıçası Kibele’yi ana tanrıça kabul etmişlerdir.

Önemli Eserleri

 • Tapates (Kilim, halı)
 • Gordion ve Midas yerleşimleri

Önemli Siyaset, Bilim ve Kültür İnsanları

 • Gordios (Kral)
 • Midas (Kral)

3. LİDYALILAR (MÖ 687 — 546)

Batı Anadolu’ya egemen olan Lidyalıların başkenti Sardes’tir.

 • Kara ticaretine önem vermişler; Sardes’ten başlayarak Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır.
 • Takasa dayalı ekonomiden, paraya dayalı ekonomiye geçişi başlatmışlardır.
 • Ücretli askerlerden oluşan bir savunma sistemi kurmuşlardır.

Önemli Eserleri

 • Kral Yolu
 • İlk madeni para
 • Sard Harabeleri
 • Ezop Masalları

Önemli Siyaset, Bilim ve Kültür İnsanları

 • Giges (Kral)

4. İYONYALILAR (MÖ XII. yüzyıl —  VII. yüzyıl)

Batı Anadolu’nun kıyı şehirlerine egemen olan İyonlar, şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir.

 • Sahip oldukları zenginlik ve özgür düşünce ortamından dolayı pozitif bilimlerin öncüsü olmuşlardır.
 • Saray ve tapınak mimarisinde gelişmişlerdir.

Önemli Eserleri

 • Artemis Tapınağı
 • İlyada ve Odesa Destanları
 • Celsus Kütüphanesi

Önemli Siyaset, Bilim ve Kültür İnsanları

 • Tales, Pisagor, Hipokrat, Heredot, Homeros, Öklid (Bilim İnsanları)

5. URARTULAR (MÖ 900 — 600)

Doğu Anadolu’ya egemen olan Urartuların başkenti Tuşpa’dır.

 • Maden işlemeciliği, kaya oymacılığı, kabartma sanatı ve mimari alanında gelişmişlerdir.
 • Van Gölü çevresine kaleler, su kanalları ve su bentleri yapmışlardır.
 • Ülkeleri sık sık Asurlular tarafından istila ve tahrip edilmiştir.

Önemli Eserleri

 • Şamram Kanalı
 • Van Kalesi] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar