Fatih Sultan Mehmet’in Anadoludaki Faaliyetleri 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Dünya Gücü Osmanlı 10. Sınıf, Tarih

Amasra’nın Alınması (1459)

Karadeniz’i bir Türk gölü yapmak isteyen Fatih, Cenevizlilerin elinde bir liman kenti olan Amasra’nın teslim olmasını istedi. Teklifin kabul edilmesiyle 1459’da Amasra Osmanlı’ya bağlandı. Bolu sancağına bağlı hale getirildi.

Sinop ve Trabzon’un Alınması (1461)

Bizans’ın bir nevi kalıntısı durumundaki Trabzon Rum Devleti’nin fethedilerek Bizans’ın tekrar kurulma durumunun ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bunun dışında Trabzon Rum Devleti’nin Osmanlı Devleti aleyhinde Venedik Cumhuriyeti, İran, Gürcistan, İsfendiyaroğulları ve Karamanoğulları ile ittifaklar kurması, Akkoyunlularla ortak hareket etmesi Fatih’in Trabzon’u almasını gerektiren sebeplerini oluşturuyordu. 1461’de çıkılan seferde yol üzerinde bulunan İsfendiyaroğulları Beyliği ortadan kaldırılarak,Kastamonu ve Sinop Osmanlı’ya bağlandı. Daha sonra hem karadan hem de denizden Trabzon kuşatıldı. Trabzon kuşatması 40 gün sürdü. En şiddetli savaşlar Zağnos köprüsü civarında oldu. Ayrıca, Trabzon’un fethi ile Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi projesi için en önemli adım atılmıştı, Hepsinden önemlisi 26 Ekim 1461 günü Trabzon Rum Devleti tarihe karışırken, Bizans’ı diriltme hevesi temelinden yok edilmişti.

Osmanlı – Karamanoğulları Mücadelesi (1466)

Her iki devletinde Anadolu Türk birliğini kendi kontrolleri altında gerçekleştirme isteği, mücadele etmelerinin temel sebebini oluşuruyordu. Fatih’ten önceki dönemde başlayan bu mücadele artarak devam ediyordu. Karamanoğullarında taht mücadelesi başlaması ve bu mücadeleye Akkoyunlu Devleti’nin de müdahil olması yani karışması Osmanlı Devleti’nin bu iktidar savaşında olması için yeterli sebepler olmuştur. Fatih Sultan Mehmet 1466’da çıktığı seferde bu beyliğin büyük bir kısmını ele geçirmiş,gücünü kırmıştı. Bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet’in oğlu II. Bayezid Dönemi’nde bu beyliğe tamamen son verilecekti.

Osmanlı – Akkoyunlu Mücadelesi

Akkoyunlu Devleti’nin Osmanlı’ya karşı Haçlılarla, Venedik’le, Karamanoğullarıyla işbirliği yapması bu iki devletin karşı karşıya gelmesinde yeterli sebebi oluşturuyordu. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın Osmanlı’yı kendine rakip görmesi, Osmanlı’ya karşı isyan eden beyleri koruması 1473 yılında iki hükümdarı Erzincan yakınlarındaki OtIukbeli’de karşı karşıya getirmişti. Fatih Sultan Mehmet’in kazandığı bu savaşla Doğu Anadolu’nun hakimiyeti sağlanmış oluyordu.

Kırım’ın Fethi (1475)

Kırım Hanı Hacı Giray’ın ölmesi, çocukları arasında saltanat kavgalarını başlatmıştı. Amasra’yı, Sinop’u, Trabzon’u alan Fatih, Kırım’ın askeri, iktisadi ve jeopolitik önemini çok iyi biliyordu. Fatih Sultan Mehmet, üç yüz parçalık bir donanma ile Gedik Ahmet Paşa’yı Kırım’a gönderdi. Kısa zamanda Cenevizlilerin elinde bulunan Kefe, Azak ve Menkup kaleleri zapt edildi. Fatih Sultan Mehmet’in emriyle Mengli Giray, Kırım Hanı tayin edildi. Bu suretle Kırım Osmanlı Devletinin bir eyaleti haline geldi. (1475). Karadeniz bir Türk gölü haline gelirken Karadeniz’in kuzeyinden geçen İpek yolunun bir kısmı Osmanlının kontrolüne geçti.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar