Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi Test Çöz 6. Sınıf] }

Soru: Hz. Muhammed'in doğduğu yerde tanınan ve sevilen biriydi.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in tanınmasında en belirgin özelliğidir?
A) Güzel ahlakı
B) Yetim olması
C) Ticaretle meşgul olması
D) Fil olayının olduğu yıl doğmuş olması


Soru: Hz. Muhammed, yaşadığı dönemin olumsuz etkilerinden kurtulmak için aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?
A) Uzak şehirlere ticari yolculuklar yapmıştır.
B) Evden dışarı çıkmamayı tercih etmiştir.
C) Mekke dışındaki köylerde kalmıştır.
D) Hira mağarasında inzivaya çekilmiştir.


Soru: Hz. Muhammed dünyaya gelmeden önce babasını, altı yaşında iken annesini kaybetmişti. Hayatının çeşitli dönemlerinde başkalarının
yanında kalmıştı.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in yanında kaldıkları arasında değildir?
A) Süt annesi B) Dedesi C) Amcası D) Dayısı


Soru: Hz. Muhammed (s.a.v.) doğduğu ve yaşadığı Mekke'de doğruluğu, dürüstlüğü ve güzel ahlakı ile tanınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tutum ve davranışları dolayısı ile Mekke halkının Hz. Muhammed'e (s.a.v.) verdiği bir isimdir?
A) El-Emin B) Emanet C) Sabırlı D) Hayırlı


Soru: Hz. Muhammed kırk yaşındaydı. Mekke yakınlarındaki bir dağdan inzivaya çekilmişti. Ramazan aylarının sonlarına doğru vahiy meleği ona ilk vahyi getirdi.
Hz. Muhammed'e vahyedilen ilk ayetler hangi surede yer almaktadır?
A) Fâtiha B) Alak C) Nâs D) Bakara


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar