Eşlenik İfadeler (Paydayı Rasyonel Yapma)

Bir köklü ifade, başka bir köklü ifade ile çarpıldığında bir rasyonel sayı elde ediliyorsa bu köklü ifadelere birbirinin eşleniği denir. Örneğin; kök 5 sayısının eşleniği kendisidir. çünkü kök 5 çarpı kök 5 işleminin sonucu 5 tir. Yani n. dereceden kök a sayısının eşleniği yine n. dereceden kök a dır. * a ve b birer pozitif rasyonel sayılar olmak üzere kök a artı kök b köklü ifadesinin eşleniği kök a eksi kök b olur. Çünkü kök a artı kök b çarpı kök a eksi kök b ifadesi iki kare farkının açılımı olduğu için bu işlemin sonucu a eksi b çıkar. Bu işlemin sonucunda kök yok olur ve geriye rasyonel bir sayı kalır. Bir rasyonel ifadenin paydası rasyonel sayı değil ise pay ve payda paydanın eşleniği ile çarpılarak genişletilir.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi