Kategoriler: 11. Sınıf Biyoloji Testleri, 11. Sınıf Testleri, Testler

11. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Test 3

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Test 4

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Test 5

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Karma Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Karma Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 ] }

Soru: Çizgili bir kasa ait olan yapılar aşağıda gösterilmiştir. Buna göre, kasın kasılması veya gevşemesi sırasında meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kasılma sırasında I bandının boyu uzar.
B) Gevşeme sırasında A bandının boyu uzar.
C) Kasılma sırasında H bandı görünmez olur.
D) Gevşeme sırasında sarkomerin boyu kısalır.
E) Kasılma sırasında iki Z çizgisi birbirinden uzaklaşır.

Soru: Kayan iplikler hipotezine göre çizgili bir kasın kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) Sarkomerin boyu kısalır.
B) I bandı daralır.
C) Kasın hacmi artar.
D) İki Z çizgisi birbirine doğru yaklaşır.
E) A bandının boyunda bir değişme olmaz.

Soru: Kasların yapısı ve çalışması ile ilgili bazı tanımlar aşağıda verilmiştir.
- Çizgili kasların dinlenme evresinde bile hafif kasılı olması durumudur.
- Kasın sık ve aralıksız uyarılması sonucu kasılı durumda kalmasıdır.
- Kasların kasılabilmesi için gerekli olan en düşük uyarı şiddetidir.
- Çizgili kasların kemiklere bağlandığı yerlere verilen isimdir.
Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmamıştır?
A) Eşik değer  B) Tendon  C) Fizyolojik tetanoz
D) Antagonist ilişki  E) Kas tanosu

Soru: Aşağıda bir çizgili kasın zamana bağlı kasılma miktarındaki değişim gösterilmiştir. Buna göre I, II, III ve IV nolu evrelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ill nolu evrede A bandının boyu değişmez.
B) Z çizgilerinin birbirlerinden uzaklaştığı zaman aralığı I'dir.
C) Tüm zaman aralıklarında ATP harcanır.
D) Il nolu zaman aralığında sarkomerin boyu kısalır.
E) Ive IV nolu aralıklarda kas, tonus halindedir.

Soru: Kemik doku ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yapısında organik ve inorganik maddeler bulunur.
B) Hücreleri osteosit, ara maddesi ise oseindir.
C) Yapısında kan damarları ve sinirler bulunur.
D) Yaş ilerledikçe yumuşar ve kırılganlığı azalır.
E) Kan hücresi üretiminde görev alır.

Soru: Yukarıdaki grafikte bir kasılma miktarındaki değişim gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangsi yanlıştır?
A) xy aralığında kasta enerji harcanmaz.
B) y-z aralığında kas hücresindeki Ca+2 iyonları sarkoplazmaya dağılmıştır.
C) t-z aralığında kas dinlenme evresindedir.
D) z-t aralığında sarkomerin boyu uzamıştır.
E) Kas hücresi, eşik değer veya eşik değerin üzerinde bir uyarıyla uyarılmıştır.

Soru: Kalp kası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Otonom sinir sistemine bağlı olarak çalışır.
B) İstemsiz ve ritmik olarak çalışır.
C) Çekirdek, hücrenin ortasında yer alır.
D) Hücreleri mekik şeklindedir.
E) Bazı hücreler çok çekirdeklidir.

Soru: Birbirinden farklı özellikler taşıyan üç kasın zamanla kasılma miktarındaki değişim grafikteki gibidir. Buna göre X, Y ve Z kasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Z kasının çalışması beynin kontrolünde ve istemlidir.
B) X kasının hücreleri enine bantlaşma gösterir.
C) Y kası kalbin yapısında bulunur.
D) Z kasının hücreleri mekik şeklinde ve tek çekirdeklidir.
E) X kası iskelet sistemini çevreleyen çizgili kastır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar