İnsan Fizyolojisi Testleri

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi Testleri

Soru: Beynin kısımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Omurilik soğanının dışında ak madde, içinde boz madde bulunur.
B) Beyincik zarar gördüğünde hafıza, düşünme gibi faaliyetler gerçekleştirilmez.
C) Vücut sıcaklığının ayarlanması, kan basıncının düzenlenmesi hipotalamus tarafından kontrol edilir.
D) Kas tonusunun düzenlenmesi orta beyin tarafından sağlanır.
E) Ön beyin, beynin en büyük kısmıdır.

Soru: Uzun bir kemiğin boyuna kesiti yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre, kemiğin yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 4, kemiğin enine kalınlaşmasını ve onarımını sağlar.
B) 1 numaralı kısımda sarı kemik iliği bulunur.
C) 2, kemiğin boyca uzamasını sağlayan kıkırdak dokudan oluşan bir tabakadır.
D) 3 numaralı kısımda kan damarları ve sinirler yer alır.
E) Kemiğin baş kısımlarında süngerimsi kemik doku yer alır.

Soru: Kemik doku ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kemik doku içerisinde organik ve inorgonik maddeler birlikte bulunur.
B) Kemiğin enine kalınlaşmasında kemik zarı (periost) rol oynar.
C) Süngerimsi kemik doku içerisinde kan hücrelerinin yapımından sorumlu kırmızı kemik iliği bulunur.
D) Sarı kemik iliği uzun, kısa ve yassı kemik çeşitlerinin hepsinde bulunur.
E) Kemik doku hücreleri sitoplazmik uzantılarla birbirine bağlanır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar