Canlılarda Beslenme Şekilleri Biyoloji Tyt Ayt


Kategoriler: Biyoloji

CANLILARDA  BESLENME ŞEKİLLERİ

Bütün canlılar yaşamını devam ettirebilmek için inorganik maddeleri (su ve mineral) çevrelerinden hazır olarak alırlar. Organik maddeleri ise bazıları kendileri üretirken (ototrof) bazıları ise hazır olarak alırlar (heterotrof). Canlılar organik besinleri elde etmesine göre 3 grupta incelenebilir.1. Ototroflar (Üreticiler)
2. Heterotroflar (Tüketiciler)
3. Hem Ototrof hem de Heterotroflar

Ototrof ile otçul karıştırılmamalıdır. Ototrof üreticidir (bitki v.s), otçul ise otla beslenen tüketicidir (keçi v.s)

Karbondioksit ile ilgili olarak kullanılan aşağıdaki tabirlerin hepsi aynı anlama gelmekle birlikte bütün ototroflarda ortak olarak gerçekleşir. CO2 özümlemesi = CO2 redüklenmesi = CO2 indirgenmesi = CO2 kullanımı


OTOTROF BESLENME


HETEROTROF BESLENME


OTOTROF – HETEROTROF BESLENME

Böcekçil bitkiler azot bakımından fakir topraklarda yaşar.

Azot ihtiyacını yakaladığı böceklerin proteinini sindirerek karşılarlar. Bunun için sırasıyla; böceği yakalar, üzerine sindirim enzimi salgılar, böceğin proteinlerini aminoasitlere parçalar, aminoasitleri hücre içine alarak kendi protein sentezinde kullanır.

Böcekçil bitkiler aminoasitleri hazır aldığı için bu yönüyle heterotroftur, ancak glikoz ve yağ asidi gibi organik besinlerini fotosentezle kendisi ürettiği için bu yönüyle de ototroftur. Örneğin ibrik otu ve sinek kapan böcekçil bitki çeşitleridir. Böcekçil bitkiler böcekle beslenmek zorunda değildir. Bu bitkiler protein ğibi azotlu bileşikleri daha fazla üretmek için böceklerle beslenir.Öglena ışıklı ortamda fotosentezle besin sentezler ama karanlıkta dışarıdan organik besinleri hazır aldığı için hem ototrof hem de heterotroftur.

Örnek: Bir karınca türü, ihtiyacı olan şekerli maddeleri, yuvasına getirdiği yaprak hitlerinden sağlar. Buna karşılık onları düşmanlarından korur.

Bu karınca türü ile yaprak bitinin yaşama şekli aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A) Saprofitizm  B) Ototrofizm   C) Kommensalizm   D) Parazitizm  E) Mutualizm

Çözüm: İki canlı arasında karşılıklı yarar olduğu için, ilişki biçimi mutualizm’dir. Cevap: E

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi