Ototrof Beslenme Biyoloji Tyt Ayt


Kategoriler: Biyoloji

OTOTROF BESLENME

İnorganik maddelerden (CO2 ve H2O) organik madde (glikoz) sentezi yapan canlılara ototrof canlı denir. Ototroflar kullandığı enerji çeşidine göre ikiye ayrılır. Eğer canlı besin sentezinde ışık enerjisini kullanılmışsa fotoototrof, kimyasal enerji kullanmışsa kemoototrof olarak adlandırılır. Fotosentez olayı bitkilerde, öglenada, alglerde, ve bazı bakterilerde görülebilir. Kemosentez ise sadece bazı bakteri ve arkelerde görülebilir. Yani bir canlı kemosentez yapıyorsa kesinlikle prokaryottur. Fotosentezin 3 farklı denklemi vardır.

Kemosentezde ışık kullanılmadığı için gece — gündüz gerçekleşebilir ama fotosentez sadece gündüz gerçekleşir. Fotosentez ve kemosentezde sadece glikoz üretilmez, formülleştirmek için denklemde glikoz yazılır. Canlı fotosentez ve kemosentezde oluşturduğu ara ürünlerden ihtiyaç duyduğu bütün organik madde monomerlerini sentezler. Örneğin fotosentez ürünlerinden, amino asit, yağasidi, gliserol, vitamin ve azotlu organik bazlar (adenin, timin v.s) üretilir. Zaten üretici canlı organik maddeleri dışarıdan hazır almaz, yani kendisi üretir.

Kemosentezde inorganik maddenin oksitlenmesinde oksijen kullanılır. Kemosentez atmosfere oksijen vermez.

Fotosentez için şart olan kloroplast değil klorofildir. Kloroplast bir organeldir klorofil ise kloroplastın içinde bulunabilen bir renk pigmentidir. Örneğin bitkilerde klorofil kloroplastın içinde bulunurken, fotosentetik prokaryotlarda (bakteri) kloroplast olmadığı için klorofil sitoplazmik zarlarda bulunur.

Bir canlı inorganik maddeden glikoz sentezi yapıyorsa kesinlikle ototroftur.

Fotosentezde ışık enerjisi glikozun yapısındaki kimyasal bağlarda depolanır. Solunum olayı ile glikozun bu kimyasal bağları koparılarak açığa çıkan enerji ATP enerjisine dönüştürülür. Yani ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirmek fotosentezdir, kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine çevirmek ise solunum olayıdır. Kemosentezde ise kimyasal enerji besinin yapısındaki kimyasal bağlarda depolanır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar