Asit ve Bazların Ayrışma Dengesi 11. Sınıf Kimya


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya
 • Zayıf asit ve bazlar suda %100 oranında çözünmez. Bundan dolayı zayıf asit ya da baz çözeltilerinde denge kurulur.
 • Zayıf asit ve bazlardaki H+ ya da OH iyonları derişimleri asit ya da bazın denge bağıntıları ve iyonlaşma sabitleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
 • Aşağıda bazı zayıf asit ya da bazın iyonlaşma denklemleri ve denge bağıntıları verilmiştir.
  –> Zayıf asit olan HCN’nin iyonlaşma denklemi,

  şeklindedir.
  –> Asidin iyonlaşma sabiti (Ka) ise,

  –> Zayıf baz olan NH3’ün iyonlaşma denklemi,

  –>Bazın iyonlaşma sabiti (Kb) ise,
 • Asit ya da baz çözeltilerinde iyonlaşan moleküllerin yüzdesine iyonlaşma yüzdesi denir. İyonlaşma yüzdesi çözeltiye sabit sıcaklıkta saf su ilave edildikçe artar.
 • Ka arttıkça asidin sudaki iyonlaşma yüzdesi ve asidin kuvveti artar.
 • Kb arttıkça bazın sudaki iyonlaşma yüzdesi ve bazın kuvveti artar.
 • Ka ≥ 10 ise asit çok kuvvetlidir.
 • Ka‘sı büyük olan bir asit, Ka‘sı küçük olan asitten daha kuvvetlidir.
 • Kb‘si büyük olan bir baz, Kb‘si küçük olan bazdan daha kuvvetlidir.
 • Bir asit ne kadar kuvvetli ise eşlenik bazı 0 kadar zayıftır.
 • Bir baz ne kadar kuvvetli ise eşlenik asidi 0 kadar zayıftır.
 • Ka ile Kb denge sabitleri arasında;
  Ka . Kb = Ksu = 10-14 ilişkisi vardır. (25 °C’de)
 • Bir değerli zayıf asit ya da bazlarda H+ ya da OHiyonlarının molar derişimleri aşağıdaki formüllerle de hesaplanabilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar