Aristoteles Varlık Anlayışı


Kategoriler: Felsefe

Aristoteles (MÖ 384 – MÖ 322)Platon’un “ideaları”, Aristoteleste “form” şekline dönüştürülmüştür. “Form”, maddeye şekil verendir. Madde, formsuz bulunamaz. Madde imkânlılıktır. Form ise mükemmelliktir. Form hiç değişmez, değişen maddedir. Ona göre varlık, şu evrende var olan nesnelerdir. Biz, tek tek nesnelerin içinde barındırdığı ideaları (formları) soyutlama ve genelleme yetimizle ediniriz.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi