Aristoteles Varlık Anlayışı


Kategoriler: Felsefe

Aristoteles (MÖ 384 – MÖ 322)

Platon’un “ideaları”, Aristoteleste “form” şekline dönüştürülmüştür. “Form”, maddeye şekil verendir. Madde, formsuz bulunamaz. Madde imkânlılıktır. Form ise mükemmelliktir. Form hiç değişmez, değişen maddedir. Ona göre varlık, şu evrende var olan nesnelerdir. Biz, tek tek nesnelerin içinde barındırdığı ideaları (formları) soyutlama ve genelleme yetimizle ediniriz.] }

Varlık felsefesi, insan aklının ürettiği belki de en tuhaf soruyla başlar: "Varlık var mıdır?" Buna karşılık, bilimin ön kabulü, insan zihninden bağımsız, nesnel bir dünyanın, dolayısıyla da varlığın var olduğudur.
Bu parçaya dayanarak bilim hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Varlığa yaklaşımının felsefeden farklı olduğuna
B) Varlığın var olmasından şüphe duymadığına
C) Var olanları konu edindiğine
D) Varlığın olmama olasılığını kabullendiğine
E) Bilgilerini nesnel gerçeklikten elde ettiğine


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar