Alıntı Kelimelerin Yazılışı TYT


Kategoriler: Türkçe

ALINTI KELİMELERİN YAZILIŞI

İki ünsüzle başlayan Batı kökenli sözcükler, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır: grup, kral, kredi, problem, profesör, program, proje, protein, spor, stüdyo, trafik, tren…İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Batı kökenli sözcüklerde, ünsüzlerin arasına ünlü konmadan yazılır: alafranga, apartman, biyografi, elektrik, gangster, orkestra, paragraf, telgraf…

İki ünsüzle biten batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır: film, form, lüks, modern, natürmort, psikiyatr, teyp…

Batı kökenli alıntıların içindeki ve sonundaki g ünsüzleri olduğu gibi korunur: biyografi, dogma, magma, monografi, paragraf; arkeolog, diyalog, katalog, monolog, psikolog…

Coğrafya, fotoğraf ve topoğraf sözcüklerinde g’ler, ğ’ye döner. arkeolog, diyalog, katalog, psikolog gibi sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında sonlarındaki “g” ünsüzü “ğ” harfine dönüşür: arkeoloğu, diyaloğu, kataloğun, psikoloğun.

“Tıraş” sözcüğünün “traş” biçiminde yazılması yazım yanlışıdır.

Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) Son dönem şairleri bu antolojiye alınmamış.
B) Voleybolcular otobüslerine bindiler.
C) Kardeşi bu filmin yönetmenliğini üstlenmiş.
D) Antırenör bugünkü çalışmayı erken bitirdi.
E) Bu zürafa hayvanat bahçesine yeni gelmiş.

Çözüm: D seçeneğindeki “antırenör” sözcüğünün yazımının yanlıştır. Sözcüğün doğru yazımı “antrenör” şeklindedir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi