II. Murat Dönemi (1421 – 1451) Önemli Olaylar TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

2. MURAT DÖNEMİ (1421 – 1451)

Amcası Düzmece Mustafa, Bizans’ın kışkırtmaları sonucu yeniden ayaklanmıştır. Ancak bu kez İkinci Murat sert tedbirler almış ve amcası Düzmece Mustafa’yı ortadan kaldırarak uzun bir süredir devam eden ayaklanmayı tamamen bastırmıştır.İstanbul, İkinci Murat’ın saltanatının ilk yıllarında iki kez kuşatılmış, ancak Şehzade Mustafa İsyanı’nın çıkması üzerine ele geçirilmemiştir.

Bizans İstanbul kuşatması sırasında Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakmak için İkinci Murat’ın kardeşi Şehzade Mustafa’yı kışkırtarak ayaklandırmıştır. Bizans’ın bu politikasına karşı anında tedbir alan İkinci Murat, ayaklanmayı bastırarak otoritesini güçlendirmiştir.

Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yönünde,

 • Aydınoğulları, Menteşeoğuları, ve Hamitoğulları beylikleri ortadan kaldırılmış,
 • Germiyanoğulları Beyliği, vasiyet yoluyla savaş yapılmadan Osmanlı Devleti’ne bağlanmış,
 • Karamanoğulları Beyliği denetim altına alınmıştır.
 • Avrupa’da Osmanlı Devleti etkili bir politika izlemiştir.

Bu dönemde,

 • Sırbistan denetim altına alınmış,
 • Venediklilerden Selanik alınmış,
 • Arnavutluk Osmanlı Devleti’ne bağlanmış,
 • Macar seferi sırasında kuşatılan Belgrad ele geçirilememiştir.

Edirne – Segedin Antlaşması (1444)

Batıda İzlad—i Derbent yenilgisi, doğuda Karamanoğulları Beyliği’nin de himaye altından çıkmasını göz önünde bulunduran İkinci Murat 1444 yılında Macarlarla Edirne – Segedin Antlaşması’nın imzalanmasına razı olmuştur.

Buna göre;

 • Sırbistan bağımsız olacak
 • Eflak, Macaristan’a bağlı olacak; ancak Osmanlı devleti’ne vergi ödeyecek
 • Bulgaristan, Osmanlı Devleti’nde kalacak
 • Tuna Nehri iki devlet arasında sınır olacak
 • Antlaşma 10 yıl süreyle geçerli olacak

Bu antlaşmanın önemli sonuçları şunlardır: • Edirne-Segedin antlaşması, Osmanlı Devleti’nin Balkan ulusları ile imzaladığı ilk antlaşmadır.
 • Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında ilk kez bir sınır tespit edilmiştir.
 • Eflak tampon bir bölge haline gelerek Macarlardan gelecek tehlike önlenmiştir.
 • Osmanlı Devleti’ne zaman kazandırarak yeniden toparlanmasını sağlamıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi