] }

Soru: p: bir hafta yedi gündür. q: yarın yemek yiyelim mi? r: matematik çok kolay bir derstir. s: iki ile üçün çarpımı altıya eşittir. t: Türkiye Cumhuriyeti'nin Akdenize herhangi bir kıyısı bulunmamaktadır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri önermedir.
Çözüm: birinci ve dördüncü öncül kesin doğru olduklarından dolayı önermedir. beşinci öncül kesin olarak yanlış olduğundan önermedir. iki ve üçüncü öncül doğru veya yanlış kesin bir hüküm bildirmediğinden önerme değildir.

Soru: p ya da r denktir sıfır ve p veya q nun değili denktir sıfır olduğuna göre, p nin değili ya da r parantez değili veya q ya da r nin değili parantez önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
Çözüm: p veya q nun değili sıfıra denk olduğundan p denktir 0 ve q denktir 1 olur. p ya da r denktir sıfır olduğundan r denktir sıfırdır. O halde bulunan değerler yerine yazılırsa birin değili veya 0 bulunur. O da sıfır veya sıfırdan sıfır çıkar.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar