17.yy Osmanlıda Siyasi Gelişmeler Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

XVII. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ SİYASİ GELİŞMELER

Osmanlı – Venedik ilişkileri

XVII. yüzyılda Girit’i elinde bulunduran Venedikliler, Osmanlının gemilerine ve deniz ticaretine zarar verdikleri için Sultan İbrahim döneminde Girit kuşatıldı (1645). 1669’a kadar 24 yıl süren kuşatma sonunda Girit Adası fethedildi. Böylece Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz hâkimiyeti sağlanmış oldu.

Kutsal İttifak Savaşları (1683 – 1699)

Avrupalılar, Osmanlı ordusunun Viyana’da yenilmesi üzerine Türkleri Avrupa’dan atabilecekleri umuduna kapılarak harekete geçtiler. Papa’nın çağrısı ile Avusturya, Venedik, Lehistan ve Malta arasında Kutsal İttifak oluşturuldu. Bu ittifaka daha sonra Rusya da katıldı. Kutsal İttifak devletleri, birçok cepheden Osmanlı topraklarına saldırdılar. Avusturyalılar Macaristan ve Erdel’e, Lehler Podolya ve Ukrayna’ya, Venedikliler ise Mora Yanmadası’na girdiler. On altı yıl süren savaşlarda Osmanlı Devleti başarılı olamadı. Sonuçta İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğu ile Karlofça Antlaşması (1699) imzalandı.

Karlofça Antlaşması’na göre;

  • Macaristan, Erdel ve Hırvatistan’ın bir bölümü Avusturya’ya verildi.
  • Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verildi.
  • Mora Yarımadası ve Dalmaçya kıyıları Venedikliler’e bırakıldı.
  • Antlaşma, Avusturya’nın garantisinde 25 yıl geçerli olacaktı.
  • Karlofça Antlaşması’nda yer almayan Rusya ile bir yıl sonra İstanbul Antlaşması imzalandı (1700).

Bu antlaşmaya göre;

  • Azak Kalesi ve çevresi Rusya’ya verilecek,
  • Rusya, İstanbul’da sürekli bir elçi bulundurabilecekti.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar