Ülkemizdeki Ekonomik Faaliyetler Nelerdir 5. Sınıf Sosyal

Ülkemizdeki Ekonomik Faaliyetler Nelerdir 5. Sınıf Sosyal

Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

İnsanlar, hayatlarını sürdürebilmek için çeşitli işler ile uğraşırlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlanırlar, ticaretle uğraşırlar veya çeşitli iş yerlerinde çalışırlar.

Bir ürünün, üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar olan faaliyetlerin tümüne ekonomik faaliyetler denir.

İnsanlar, ihtiyaçlarının tamamını kendileri karşılayamadığından dolayı bazı ihtiyaçlarını satın almak zorunda kalır bu durum ekonomik faaliyetlerinin doğmasını sağlamıştır.

Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin coğrafi yapısı, yer şekilleri, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, iklimi, ulaşım yolları belirler.

Ekonomide üç temel faaliyet alanı vardır.

Üretim: İnsanların İhtiyaç duyduğu mal ya da hizmetin meydana getirilmesidir.

Dağıtım: Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden malın alınıp satılacağı yere taşınması olayıdır.

Tüketim: İnsanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanması olayına tüketim adı verilir.

Ticaret: Kar elde etmek amacıyla yapılan alım-satım etkinliğine ticaret denir.

İhracat: Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satmasıdır.

İthalat: Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işidir.

Ülkemizdeki Ekonomik Faaliyetler

  1. Tarım
  2. Hayvancılık
  3. Madencilik
  4. Sanayi
  5. Turizm
  6. Ormancılık
  7. Hizmet

1. Tarım:

İnsanların toprağı işleyerek, ekme ve dikme yoluyla çeşitli kültür bitkileri yetiştirmesi ve onlardan ürün elde etmesine tarım denir.

Tarım, en eski ekonomik faaliyetlerden biridir. Geçmişten günümüze tarımda uygulanan teknikler çok değişmiştir. Tarımsal üretimin ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Sulama, ilaçlama, gübreleme ve makineleşme gibi modern yöntemlerin uyguladığı kalkınmış ülkelerde tarımsal verim çok yüksektir.

2. Hayvancılık:

Türkiye’de hayvancılık tarımdan sonra gelen en önemli gelir kaynaklarından biridir. Tarıma elverişli toprakların bulanmadığı çayırların bulunduğu yerlerde büyükbaş hayvancılık, bozkırların bulunduğu yerlerde küçükbaş hayvancılık, denize kıyısı olan yerlerde balıkçılık, nüfusun yoğun olduğu yerlerde kümes hayvancılığı yaygındır.

Hayvancılığın modern yöntemlerle yapıldığı kalkınmış ülkelerde, hayvan başına elde edilen et ve süt verimi daha yüksektir.

3. Madencilik:

Yer altında bulunan cevher, sanayi hammaddesi, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işidir. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal hammaddeyi sağlamaktır. Geçmişte en değerli enerji kaynağı olarak kabul edilen taş kömürünün yerini günümüzde doğal gaz ve petrol almıştır. Altın ve elmas gibi madenler ise ilk çağlardan itibaren insanlar için değerini sürekli korumuştur.

4. Sanayi:

Hammadde veya yarı işlenmiş maddelerin atölye ya da fabrikalarda işlenmesi ve kullanılabilir hâle getirilmesi sürecine denir. Sanayi, atölye tipi hafif sanayiden, tüm teknolojik imkânların kullanıldığı ağır sanayiye kadar geniş bir faaliyet alanıdır.

5. Turizm:

İnsanların gezmek, dinlenmek, eğlenmek vb. amaçlarla yaptıkları gezilere denir. Yaz turizmi, Kış turizmi, Tarih turizmi, Doğa turizmi vb. çeşitleri vardır. Turizm, günümüzde hem elde edilen gelir bakımından hem de ülke insanlarına geniş alanlarda sağladığı istihdam nedeniyle önemi büyüktür.

6. Ormancılık:

Ormanları kullanarak insanların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Kereste elde etmek, mobilya, kâğıt, kauçuk ve ilaç gibi birçok sanayi koluna ham madde sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir ekonomik faaliyettir.

7. Hizmet:

Bir şey üretilmeyip sadece hizmet edilen ekonomik faaliyetlere denir. Memurluk(Polis, Öğretmen, Doktor) Günümüzde en fazla gelişme gösteren ekonomik sektördür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar