Türkiye’de Yer Şekillleri konu anlatımı video 10. sınıf coğrafya

Türkiye’de Yer Şekillleri konu anlatımı video 10. sınıf coğrafya

Kategoriler: Ders Videoları

Türkiye’nin Yer Şekilleri 1 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 2 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 3 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 4 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 5 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 6 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 7 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 8 video 10. sınıf Benim Hocam] }

Dış kuvvetler; yeryüzünün aşınma, taşıma ve birikim faaliyetleriyle şekillenmesinde etkin rol oynar. Bu süreçte yüksek ve engebeli kesimler aşınarak buralardan çıkan malzemeler alçak ve düz alanlara taşınır. Taşınan malzemelerin birikmesiyle çeşitli yeryüzü şekilleri meydana gelir. Dış kuvvet ve süreçlerin etkisi, iklim ve topoğrafya gibi koşulların da etkisiyle bölgeden bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Örneğin genellikle yağışlı bölgelerde akarsular, kurak-yarı kurak bölgelerde rüzgârlar, kıyılarda dalga ve akıntılar, karstik bölgelerde yer altı suları, yüksek enlemler ile dağlık bölgelerde ise buzullar daha etkilidir. Yeryüzünü şekillendiren başlıca dış kuvvet ve süreçler aşağıda sıralanmıştır.

Yeryüzünü oluşturan malzemenin erime, çatlama, ufalanma ve dağılma şeklinde kimyasal ve fiziksel (mekanik) süreçlerle parçalanmasına çözülme denir. Çözülme, yeryüzünün aşınması ve diğer dış kuvvetlerin yer kabuğunu şekillendirmeye başlayabilmesi için oldukça önemlidir. Çözülmenin hızını ve şeklini iklim, topoğrafya özellikleri (yükselti, eğim, bakı vb.), su içeriği, kayaç özellikleri ve organik faktörler belirler. Örneğin sıcak, yağışlı, bitki örtüsünün gür ve kayaçların dirençsiz olduğu bölgelerde kimyasal ayrışma; kurak ve yarı kurak bölgelerde ise fiziksel ayrışma daha şiddetlidir. Çözülme sonucu ortaya çıkan malzemenin bir kısmı; akarsu, buzul, rüzgâr gibi dış kuvvetler tarafından taşınır. Malzemenin kalan kısmının bulunduğu yerlerde ise kalıntı blok ve toprak gibi ürünler oluşur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar