Reaksiyon Hızına Etki Eden Faktörler Biyoloji Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

REAKSİYON HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1.pH

Mide asidik, ağız nötr, ince bağırsak bazik özelliktedir. Midede çalışan pepsin enzimi, ağızda çalışan amilaz enzimi ve ince bağırsakta çalışan tripsin enziminin en iyi çalıştığı pH aralığı yandaki grafikte verilmiştir.

2. Sıcaklık

Sıcaklık belli bir değere kadar arttığında enzimin substratla çarpışma sıklığı artar. Bu yüzden reaksiyon hızı
artar. Ama belli bir değerden sonra enzimin yapısı bozulur.

3. Aktivatör

Aktivatör enzimi aktifleştirir ve reaksiyonu hızlandırır. Örneğin; kofaktör bileşik bir enzim için aktivatör görevi yapar.

4. İnhibitör

Bazı inhibitörler enzimin aktif bölgesi ne bağlanıp enzimin substratla birleşmesini engeller. Böyle inhibitörlerin enzimden ayrılması için substrat yoğunluğu arttırılabilir. Bazı inhibitörler ise enzimin yapısını bozar. Örneğin; civa, kurşun, siyanür gibi ağır metaller inhibitör görevi yapar.

5. Substrat Yüzeyi

Substrat yüzeyi arttıkça enzimin substratla teması artar ve reaksiyon hızı artar.

6. Substrat Yoğunluğu

Enzim miktarı sabit tutulup, substrat miktarı arttırılırsa, önce reaksiyon hızı artar daha sonra bütün enzimler substratla doygun hale geldiğinde reaksiyon hızı sabitlenir. Bu durumda reaksiyonu arttırmak için enzim ilave edilmelidir.

7. Ürün Miktarı

Oluşan ürünler reaksiyonu olumsuz yönde etkiler. Örneğin; bira mayasının etil alkol fermantasyonunda oluşturduğu etil alkol % 18’e ulaştığında canlının zehirlenmesine sebep olur.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar