Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri Testleri, Fen Bilimleri Testleri, Testler

Bu yazımızda 8. Sınıf Fen Bilimleri Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi konusu ile ilgili online testler bulabilirsiniz. Testleri çözmeden önce Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi ders notları konumuza da bakmanızı tavsiye ederiz.
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders notları

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Online Testler


8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Test 1

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Test 2

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Test 3

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

8. Sınıf Elektrik Yüklü Cisimler Test 4

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Elektrik Yüklü Cisimler Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

8. Sınıf Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Test 1

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Karma Test 1

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Karma Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Karma Test 2

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Karma Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Karma Test 3

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Karma Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Karma Test 4

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Karma Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Bu yazılarda ilginizi çekebilir] }

Soru: Aşağıdaki olaylardan hangisi, elektriklenme olayının bir sonucu değildir?
A) Şimşek çakması
B) Kazakları giyip çıkarırken saçlarımızın dikleşmesi
C) Akaryakıt tankerlerinin altına yere değecek şekilde zincir takılması
D) Televizyonlara anten takılması

Soru: Yalıtkan ayak üzerindeki yüklü K cismi, X cismini çekiyor, Y cismini ise itiyor. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) K ve Y cisimleri aynı yüklüdür.
B) K ve X cisimleri aynı yüklüdür.
C) X cismi nötrdür.
D) X ve Y cisimleri zıt yüklüdür.

Soru: Yukarıda verilen eşit kütleli ve aynı maddeden yapılmış cisimlerden K (+) elektrikle yüklü, L yüksüz, M (-) elektrikle yüklüdür. Bu cisimlerle ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) K dışarıdan proton almıştır.
B) L'deki proton sayısı, elektron sayısına eşittir.
C) K dışarıya elektron vermiştir.
D) M'deki elektron sayısı, proton sayısından fazladır.

Soru: Ebonit çubuk yün kumaşa sürtülürse aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenir?
A) Ebonit çubuktan yün kumaşa pozitif yük geçerek yün kumaş pozitif yüklenir.
B) Ebonit çubuktan yün kumaşa negatif yük geçerek yün kumaş negatif yüklenir.
C) Yün kumaştan ebonit çubuğa negatif yük geçerek ebonit çubuk negatif yüklenir.
D) Yün kumaştan ebonit çubuğa pozitif yük geçerek ebonit çubuk pozitif yüklenir.

Soru: Yüklü A, B ve C cisimlerinden (+) elektrik yüklü A cismi B'yi itiyor, C yi ise çekmektedir. Buna göre A, B ve C cisimleri (+) yüklü elektroskoba yaklaştırıldığında aşağıdaki durumlardan hangisi oluşmaz?
A) A cismi yaklaştırıldığında, yapraklar biraz daha açılır.
B) B cismi yaklaştırıldığında, yapraklar biraz daha açılır.
C) C cismi yaklaştırıldığında, yapraklar biraz kapanır.
D) A ve B cismi aynı anda yaklaştırıldığında, yapraklarda değişme olmaz.

Soru: İpek kumaşa sürtülen cam çubuk ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cam çubuk negatif yük kaybeder.
B) İpek kumaş negatif yüklenir.
C) Cisimler zıt cins elektrikle yüklenir.
D) Cisimler büyüklükleriyle orantılı olarak farklı miktarlarda yüklenir.

Soru: Aşağıdaki durumların hangisinde, topraklama olayı görülür?
A) İki arkadaşın tokalaşması esnasında elektriklenmeden dolayı ellerinin acıması
B) Kuru saçların taranması sonrasında saçların dikleşmesi
C) Yün kazağını çıkartan kişinin saçlarının dik dik olması
D) Yüksek bina ya da minarelerin üst kısmında paratoner kullanması

Soru: Aşağıdaki olayların hangisinin gerçekleşmesinde elektriklenme olayından yararlanılamaz?
A) Fabrika bacalarının filtrelerinde
B) Beyaz eşyaların ya da taşıtların boyanmasında
C) Parmak izinin belirlenmesinde
D) Akıllı tahtalarda kullanılan kalemin tahtanın herhangi bir yüzeyine yapıştırılmasında

Soru: Aşağıda topraklama ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik yüklü iletken bir cismin iletken bir telle toprağa bağlandığında, üzerindeki fazla yükleri kaybetmesi olayıdır.
B) Pozitif yüklü bir cismi topraklarsak, topraktan cisme negatif yükler geçerek cismin nötr olmasını sağlar.
C) Negatif yüklü bir cismi topraklarsak, topraktan cisme negatif yükler geçip cismi nötrler.
D) Paratoner ve araç arkalarındaki iletken zincirler, bu amaçla kullanılır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar