Plazma ve Özellikleri

Plazma ve Özellikleri

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

Atom, molekül, iyon ve serbest elektronların bir arada bulunmasıyla oluşan yapıya maddenin plazma hali denir. Plazma evrendeki en yaygın maddedir ve evrendeki oranı % 99 dan daha fazladır. Plazmalara, şimşek, yıldırım, alev, kutup ışıkları, volkan lavları, güneş ve yıldızlar, floresan lamba, neon ışıkları, plazma topu, plazma televizyon örnek olarak verilebilir. Plazmalar aşağıdaki özelliklere sahiptir.  • Pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısına eşittir. Bu nedenle plazma elektriksel olarak nötrdür. Ancak elektrik akımını iyi iletirler.
  • Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
  • Plazma halinde pozitif ve negatif yüklü iyonların oluşturduğu elektrostatik etkileşim ile atom ve moleküller bir arada bulunur.
  • Tanecikleri birbiri ile çarpışacak kadar yoğun değildirler.
  • Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler.
  • Plazma halinde tepkimeler daha hızlı gerçekleşir.
  • Yüksek sıcaklık ve basınçta oluşabilirler.
  • Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptirler.

Plazmalardan, floresan ampul ve neon reklam tabelaları yapımında yararlanılır. Ayrıca plazma ark kaynakları, ısıya dayanıklı tıbbi donanım ve sterilizasyon, gıdaların ambalajlanmasında bakteri öldürücü olarak da kullanılır. Mum alevi, oluşan gazın bir kısmı iyonize olduğu için genellikle kısmi plazma olarak adlandırılır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi