Plazma ve Özellikleri 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

Plazma Hali

Maddenin 4. hali plazmadır. Madde gaz hale geçtikten sonra ısıtılmaya devam edilirse belli bir sıcaklıktan itibaren iyonlaşma başlar. İlk önce bir elektron atomu terk eder ve böylece pozitif yüklü bir iyon oluşur. Daha sonra iyonlaşmalar devam eder ve iyonlar, elektronlar ve nötr atomlar bir arada bir karışım oluşturur. Bu karışıma plazma hali denir. Plazma haline iyonize gaz da denir.

Plazmaların Özellikleri

 • Belirli hacim ve şekilleri yoktur.
 • Gaz hali yalıtkan iken plazma hali elektriği çok iyi iletir.
 • Yoğunlukları katı ve sıvılardan daha azdır.
 • Manyetik ve elektriksel alandan etkilenir.
 • Tepkimeleri daha hızlı gerçekleşir.
 • Pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşit olduğu için nötraldir.

Plazmanın Kullanım Alanları

 • Florasan ampul ve neon tabelaları
 • Plazma TV’Ier
 • Plazma küreler
 • Tıpta mikrop öldürücü
 • Gıdaların sterilizasyonunda

Nasa’da bilim insanları plazma roket motorları geliştirmeye çalışmaktadır. Bilim insanları plazma roket motorlarıyla uzay çalışmalarının ve gezilerinin daha kısa sürede olacağını düşünmektedir.] }

Atom, molekül, iyon ve serbest elektronların bir arada bulunmasıyla oluşan yapıya maddenin plazma hali denir. Plazma evrendeki en yaygın maddedir ve evrendeki oranı % 99 dan daha fazladır. Plazmalara, şimşek, yıldırım, alev, kutup ışıkları, volkan lavları, güneş ve yıldızlar, floresan lamba, neon ışıkları, plazma topu, plazma televizyon örnek olarak verilebilir. Plazmalar aşağıdaki özelliklere sahiptir.

 • Pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısına eşittir. Bu nedenle plazma elektriksel olarak nötrdür. Ancak elektrik akımını iyi iletirler.
 • Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
 • Plazma halinde pozitif ve negatif yüklü iyonların oluşturduğu elektrostatik etkileşim ile atom ve moleküller bir arada bulunur.
 • Tanecikleri birbiri ile çarpışacak kadar yoğun değildirler.
 • Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler.
 • Plazma halinde tepkimeler daha hızlı gerçekleşir.
 • Yüksek sıcaklık ve basınçta oluşabilirler.
 • Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptirler.

Plazmalardan, floresan ampul ve neon reklam tabelaları yapımında yararlanılır. Ayrıca plazma ark kaynakları, ısıya dayanıklı tıbbi donanım ve sterilizasyon, gıdaların ambalajlanmasında bakteri öldürücü olarak da kullanılır. Mum alevi, oluşan gazın bir kısmı iyonize olduğu için genellikle kısmi plazma olarak adlandırılır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar