Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri, 7. Sınıf Testleri, Testler

7. sınıf Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri Test 1

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

7. sınıf Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri Test 2

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122Son
Geri dön

7. sınıf Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri Test 3

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

 ] }

Soru: Osmanlı Devleti'nde, halk arasında ikiliklerin yaşanmasında, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin rolü olduğu söylenebilir?
A) Medreselerin yanında, Avrupa tarzı eğitim veren okulların açılmasının
B) Türk asıllı devlet adamları yerine, devşirme kökenli devlet adamlarının etkilerinin artmasının
C) Dış devletlerle yapılan mücadelelerde başarısızlıkların artmasının
D) Yönetim kademelerinde Şer'i ve Örfi hukuk kurallarının birlikte uygulanmasının

Soru: Üçüncü Selim'in geniş kapsamlı bir ıslahat programı olan Nizam-ı Cedid Hareketi, tüm çabalara rağmen siyasi ve askeri alanlarda olduğu gibi diğer alanlarda da etkisini gösterememiştir. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ordunun yeniliklere karşı olması
B) Batının üstünlüğünün kabul edilmemesi
C) Islahatların köklü olmaması
D) Yeniliklerin halka mal edilememesi

Soru: Tanzimat Dönemi'nde modern okulların yanın da medreselerin de varlığını sürdürmesi, aşağıdaki durumlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?
A) Toplumda kültürel çatışmanın yaşanmasını
B) Osmanlı kültürünün önemini kaybetmesini
C) Çağdaş eğitim anlayışının yaygınlaşmasını
D) Eğitimde dini bilimlerin önem kazanmasını

Soru: Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda görülen gelişmelerden biri de gazetelerin yayınlanmaya başlamasıdır. 1831”de ilk Türkçe resmi gazete olan Takvimivekayi haftalık olarak yayınlanmaya başladı. Halkı eğitmek ve devlet kararlarını duyurmak amacıyla çıkarılan gazetede iç ve dış haberler, askerlik işleri, bilimler, ilmiye kadrosu atamaları, ticaret ve fiyatlar olmak üzere altı bölüm yer alıyordu. Bu gazete zaman içerisinde Türkçe dışında Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice ve Fransızca olarak beş ayrı dilde yayımlanmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Halkın haber almasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.
B) Gazeteler sadece yönetim ile ilgili bilgiler yayımlamaya yönelik çıkarılmıştır.
C) Farklı dillerde yayımlanan gazeteler çıkarılmıştır.
D) İlk Türkçe resmi gazete Takvimivekayi'dir.

Soru: Osmanlı Devleti'nde faaliyet sürdüren bankalar yabancılar tarafından kurulmuştu. Çiftçileri destekleyecek ve onlara kredi verecek bir banka yoktu. Çiftçiler borçlarını ödeyebilmek için tefecilere yüksek faizler ile borçlanıyor ve borçlarını ödemekte zorlanıyorlardı. Osmanlı Devleti'nde Niş Valisi olan Mithat Paşa 1863 yılında, çiftçileri desteklemek için çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, devlet eliyle ve devlet himayesinde Memleket Sandıklarını meydana getirdi. Memleket Sandıkları milli bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçti. Bu bilgilerden Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bankacılık faaliyetleri yabancılar tarafından başlatılmıştır.
B) Milli bankacılığın kurulmasını için adımlar atılmıştır.
C) Çiftçileri desteklemek amacıyla çalışmalar yapılmıştır.
D) Bankacılık faaliyetlerinden uzak durulmuştur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar