Nükleer Enerji ve Santraller Fizik Ayt


Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

Nükleer Enerji

Fisyon: Ağır atom çekirdeğinin yüksek hızlı bir parçacıkla bombardıman edilmesi ve çekirdeğin parçalanması olayıdır. İlk olarak (uranyum235)

235U elementi parçalanmış ve bu parçalanmadan sonra 236U çekirdeğine dönüşmüştür. Atom bu reaksiyondan sonra en az iki elemente dönüşür. Nükleon sayısı korunur, kütle enerjiye dönüştüğünden korunmaz.

Füzyon

Füzyon reaksiyonu Güneşte gerçekleşen nükleer reaksiyonlardır. Hafif iki çekirdeğin çok yüksek sıcaklık ve basınç altında birleşerek daha ağır çekirdeği oluşturmasıdır. Örnek olarak verilirse;

Dünya şartlarında henüz gerçekleştirilemeyen Füzyon, nükleer santrallerdeki reaksiyon olan Fisyondan çok daha fazla enerji üretir.

Nükleer Santraller

Nükleer enerji santrallerinde fisyon reaksiyonu ile genellikle uranyum ve toryum parçalanır. Reaksiyonların gerçekleştiği merkez olan reaktör güvenlik amacıyla kalın beton duvar ve kurşun bloklarla kaplıdır. Nükleer reaksiyonla açığa çıkan enerji suyu buharlaştırır ve turbinlerden geçirilerek elektrik enerjisine dönüşüm sağlanır. Buhar deniz veya göllerdeki su ile soğutularak tekrar kullanılır. Bu sırada aşırı ısınan reaktörde su ile soğutulur.

Teknolojinin gelişmesiyle etrafımızda elektrik ve elektronik aletlerin çoğalması ve üretim tarzları nedeniyle reaksiyona maruz kalmaktayız. Radyasyon insan hücre DNA’sını bozduğu için kanser olma riski artmaktadır. Radyasyon toz bulutu ile atmosferden yere inmesi, toprak ve suyun kirlenmesine sebep olabilir. Hastanelerin bazı bölümlerinde radyasyon riski olduğundan, hem çalışanlar hemde hastaneler dikkatle izlenmelidir. Korunma yolları için, cep telefonu ve televizyon gibi aletleri dikkatli kullanmalıyız.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar