Modern Atom Teorisi

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom Modelleri, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya

Önce Rutherford ve ardından Bohr’un ortaya attığı atom modellerinde atomun pozitif yüklü bir çekirdeğinin olduğu deneysel yollarla kanıtlandı. Bohr Atom Modeli`ne göre elektronlar dairesel ve çizgisel bir yörüngede çekirdekten belirli ve sabit uzakIıklarda dönmekteydi. Elektronlar sadece enerji alarak daha üst enerji katmanlarına çıkabilmekteydi. Daha sonraki yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar elektronun sadece tanecik olmadığını, bunun yanında dalga özelliğinin de olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalarda hızı belirlenmek istenen elektronun konumunda ya da konumu belirlenmek istenen elektronun ise hızında bir belirsizlik oluştuğu ortaya çıktı.

Bu durumda elektron herhangi bir anda çekirdek dışında herhangi bir yerde bulunabilmeliydi. Bu olay Heisenberg Belirsizlik İlkesi olarak tanımlanır. Heisenberg belirsizlik ilkesinden dolayı Modern Atom Teorisi elektronların atomda bulunabileceği bölgelerden söz eder. Bu bölgelere elektron bulutu veya orbital adı verilir.

Elektronların hızlı ve her yönde olan hareketi, dönmekte olan bir pervanenin kanatları arasındaki boşluklar yokmuş ve sanki bir pervane bulutu varmış görünümüne benzer şekilde, bir elektron bulutu oluşturur.

Modern Atom Teorisi’ne göre,

  • Atomdaki elektronların aynı anda yeri ve hızı bilinemez. Ancak elektronların bulunma olasılığının fazla olduğu orbital adı verilen bölgelerden bahsedilebilir. Bir temel enerji seviyesindeki orbital sayısı n2 kadardır.
  • Her temel enerji seviyesinde orbital sayısının 2 katı kadar elektron bulunabilir. Bu nedenle bir temel enerji seviyesindeki en fazla elektron sayısı 2n2 dir.
  • Bir temel enerji seviyesinde daha alt enerji seviyeleri vardır. Bu alt enerji seviyeleri s, p, d, folarak bilinir ve 11. sınıf müfredatında ayrıntılı olarak işlenecektir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar