Modern Atom Teorisi 9. Sınıf Kimya

Modern Atom Teorisi 9. Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom Modelleri, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya

Modern Atom Teorisi

# Günümüzde geçerliliğini koruyan atom modelidir.

# Bir elektronun yeri ve hızı aynı anda belirlenemeyeceğinden elektronun çekirdek etrafında bulunma olasılığından bahsedilir.

# Elektronlar orbital denilen bulutsu bölgelerde hareket eder.

Modern Atom Teorisinin bazı önemli uygulamaları şunlardır:

  • Kimyasal bağların oluşumunu açıklar. Örneğin, atomlar, elektronlarını paylaşarak veya aktararak kovalent bağlar oluşturabilirler.
  • Kimyasal reaksiyonları açıklar. Örneğin, kimyasal reaksiyonlar, atomların elektronlarını yeniden düzenlemesiyle gerçekleşir.
  • Maddenin özelliklerini açıklar. Örneğin, maddenin iletkenliği, atomların elektronlarının hareketliliğine bağlıdır.

Modern Atom Teorisi’ne göre,

  • Atomdaki elektronların aynı anda yeri ve hızı bilinemez. Ancak elektronların bulunma olasılığının fazla olduğu orbital adı verilen bölgelerden bahsedilebilir. Bir temel enerji seviyesindeki orbital sayısı n2 kadardır.
  • Her temel enerji seviyesinde orbital sayısının 2 katı kadar elektron bulunabilir. Bu nedenle bir temel enerji seviyesindeki en fazla elektron sayısı 2n2 dir.
  • Bir temel enerji seviyesinde daha alt enerji seviyeleri vardır. Bu alt enerji seviyeleri s, p, d, f olarak bilinir ve 11. sınıf müfredatında ayrıntılı olarak işlenecektir.

Aşağıda verilen atom modellerinden hangisi çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamamıştır?

A) Dalton atom modeli
B) Thomson atom modeli
G) Rutherford atom modeli
D) Bohr atom modeli
E) Modern atom modeli

 ] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar