Mısır Medeniyeti

Mısır Medeniyeti

Kategoriler: Tarih

Heredot’a göre Mısır Nil’in armağanıdır. Mısır’a hayat veren Nil Irmağıdır. Heredot’un sözlerini doğrulayan gelişme ise; Mısır’da insan yerleşiminin ve uygarlık merkezlerinin Nil etrafında toplanmasıdır.
1. Mısır Medeniyeti tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşadı, bu durumun temel nedeni ise Mısır’ın çevre uygarlıklarla etkileşiminin az olmasıdır.
2. Mısır’da uygarlık Nom adı verilen şehir devletleriyle başladı. Nomların daha sonraki dönemlerinde birleştirilmesiyle merkezi yönetime geçildi.
3. Mısır’da tanrı – kral anlayışı vardı. Mısır krallarına Firavun adı verilirdi. Firavunların her sözü kanun olarak kabul edilirdi, bu yüzden de Mısır’da yazılı hukuk kuralları gelişmemiştir.
4. Mısır halkı ölümden sonraki hayata inanır ve ölülerinin bedenen dirileceğini sanarlardı. Bu yüzden Mısır’da mumyacılık milli bir sanat haline gelmişti, buna bağlı olarak insan vücudunun yakından tanınması tıp ve anatominin, ilaçların yapılmasında eczacılığın gelişmesine etken olmuştur.
5. Mısırlılar ölen firavunları için dünyanın yedi harikasından biri olan piramitleri (anıt mezarlar), halk içinde labirentleri inşaa ettiler.
6. Mısırın ekonomisi tarıma dayalıydı. Bu durum Mısır’daki Nil Irmağı’nın değerini artırmıştır. Nil Irmağı’nın taşmasıyla, bozulan sınırların yeniden belirlenmesi ihtiyacı ise Geometri biliminin gelişmesini sağlamıştır.
7. Mısırlılar Papirus adı verilen bataklık bitkisinden kağıt yaptılar, bunun yanısıra hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullandılar.
8. Mısırlılar Nil Irmağı’nın akış düzenine göre yılı mevsimlere ayırdılar. Ayrıca güneşin hareketini göz önüne alarak bir yılı 365 gün olarak hesapladılar. (Dünya’nın ilk güneş yılı esaslı takvimini yaptılar.)
9. Hititlerle Mısırlılar arasında Suriye hakimiyeti için MÖ. 1296’da Kadeş Savaşı yapıldı MÖ. 1280’de de tarihin ilk yazılı antlaşması olarak kabul edilen Kadeş Antlaşması bu iki devlet arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma aynı zamanda Asurlulara karşı yapılmış bir ittifak antlaşmasıdır.
10. Mısır Medeniyeti MÖ. 333’te Makedonya kralı Büyük İskender tarafından yıkıldı.

UYARI: Mısır Medeniyeti kendine has bir medeniyet olarak gelişmiştir. Bu uygarlığın başka uygarlıklardan etkilenmemiş olmasındaki temel etken Mısır’ın çevresinin coğrafi engellerle çevrili olmasıdır. (Çöl)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar