Milliyetçilik Akımının Avrupa ve Osmanlıya Etkileri 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih, Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 11. Sınıf

Osmanlı Devleti: Bu akımın etkisiyle Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarında yaşayan milletler bağımsızlıklarını kazanmışlardı.

Habsburglar: Milliyetçilik akımı, çok uluslu bir devlet olan Habsburg imparatorluğunu da rahatsız ediyordu.

Rusya: Panslavizm siyaseti gereği Balkanlardaki Slavların bağımsızlık hareketlerini destekliyordu. Ayrıca sıcak denizlere ulaşmak amacıyla Boğazları ve İstanbul’u ele geçirme planları yapıyordu.

İtalya: Milliyetçilik, siyasi parçalanmışlık içinde bulunan İtalya ve Almanya’da da etkili oldu, Bu ülkelerden İtalya’da, bir bölümü Avusturya’ya bağlı olan yedi ayrı hükümet vardı. Bunlardan Piyemonte Krallığı Fransa’nın da desteğiyle Avusturya’yı ülkesinden çıkardı ve diğer hükumetleri de etrafında toplayarak 1870’te İtalyan siyasi birliğini kurdu.

Almanya: Viyana Kongresi’nde alınan kararla çok sayıda küçük devletten oluşan Germen Konfederasyonu kurulmuştu. Başkanlığını Avusturya’nın yaptığı bu konfederasyonun en güçlü üyelerinden biri Prusya idi. Alman siyasi birliğini kendi çatısı altında kurmak isteyen Prusya, 1870 yılında yapılan Sedan Savaşı’nda bu devleti yenerek Alsace-Lorraine (Alsas-Loren) Bölgesini aldı. 1871’de de Alman ulusal birliğini tamamladı.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar