Mezopotamya Uygarlıkları Nelerdir Özellikleri 5. Sınıf Sosyal


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Tarih: Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşamlarını belgelere dayanarak neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır.

TARİHİN BAŞLANGICI VE DEVİRLERİ

İnsanlık tarihi M.Ö. 3200 yılında yazının bulunması esas alınarak iki bölüme ayrılır.

Tarihin çağlara ayrılması, tarihin incelenmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırmıştır.

Uzun zaman önce insanlar Fırat ve Dicle nehirleri arasına yani Mezopotamya’ya gelip yerleşmişler. Tarım yapmaya başlamışlar ve hayvanları evcilleştirmişlerdir. Önce köyler inşa etmiş, köyler büyümüş kralların yönettiği kentlere dönüşmüş. Kentler de zamanla devletler halini almış. Tapınaklar, saraylar yapmışlar. Yazıyı kullanmaya başlamışlar. Böylece eğitim, bilim ve sanat gelişmiş, büyük bir medeniyet haline gelmişler. Mezopotamya medeniyetleri; Anadolu’yu, Mısır’ı, Hindistan’ı etkilemiş. Başlıca Mezopotamya Uygarlıkları Babiller, Asurlar, Sümerlerdir.

Çok verimli topraklar, göç yolları üzerinde bulunması, ticaret merkezi olması Mez0potamya’nın özeliklerindendir. Bölgede yapılar taş olmadığı için yıkılmış günümüze kadar ulaşamamıştır.

Sümerler

Sümerler Mezopotamya’da ilk kurulan uygarlıktır. Tarihte ilk kez yazıyı kullanmışlardır. Böylece Tarih Çağları başlamıştır.

Yazının bulunmasıyla bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümerler tarafından yapılmıştır. Sümerler matematik ve astronomide ileri gitmişler. Tapınaklarına Ziggurat denilmektedir.

Sümerler bu yüksek yapıda Ay’ı, gezegenleri ve yıldızları gözlemliyorlardı. Bu gözlemleri sonucu Ay yılı esasına dayalı takvimi buldular. Günümüzde Ramazan ve Kurban bayramlarının tarihlerini işte bu Ay takvimine göre belirliyoruz.

Babiller

Mezopotamya’da kurulan Babilliler’in başkenti Babil şehridir. En tanınmış hükümdarı Hammurabi‘dir. Çok sert kanunlar yapmıştır.

Hammurabi (solda) ve Babil Fermanı

Kendi adıyla bilinen Hammurabi Kanunlarını oluşturmuştur. Hammurabi kanunları kısasa kısas şeklinde hazırlanmıştır. (Başkasına yapılan kötülüğü kendisine aynı biçimde uygulamaktır.) Astronomi ile ilgilenmişler, Güneş ve ay tutulmalarını kaydetmişlerdir. Babilin Asma Bahçeleri yapmışlardır.

Asurlar

Asurlar, Sümerler ve Babiller’den sonra Mezopatamya’da büyük bir krallık kurmuşlardır. Başkentleri Ninova’dır. En önemli kralları Asurbanipal‘dir. Kral yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yaptılar. Ticaret yaparak Anadolu’ya Sümerler’den öğrendikleri çivi yazısını getirdiler. Böylece Anadolu’nun Tarih Çağlarına girmesini sağladılar. Ninova’da dünyanın ilk kütüphanesini yaptılar.FAQ

Başlıca Mezopotamya Uygarlıkları Babiller, Asurlar, Sümerlerdir.

Uzun zaman önce insanlar Fırat ve Dicle nehirleri arasına yani Mezop0tamya’ya gelip yerleşmişler. Tarım yapmaya başlamışlar ve hayvanları evcilleştirmişlerdir. Önce köyler inşa etmiş, köyler büyümüş kralların yönettiği kentlere dönüşmüş. Kentler de zamanla devletler halini almış.

Mezopotamya Uygarlıkları Haritası ilgili konunun içerisinde yer almaktadır. Harita içeridedir.

Sümerler: Mezopotamya’da ilk kurulan uygarlıktır. Tarihte ilk kez yazıyı kullanmışlardır. Böylece Tarih Çağları başlamıştır. Babiller: Mezopotamya’da kurulan Babilliler’in başkenti Babil şehridir. En tanınmış hükümdarı Hammurabi‘dir. Asurlar: Sümerler ve Babiller’den sonra Mezopatamya’da büyük bir krallık kurmuşlardır. Başkentleri Ninova’dır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar