Kısa Çizgi


Kategoriler: Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Edebiyatı

 • Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:
  Bu raflarda gördüğün kitaplarının neredeyse tamamını ilkokul yıllarımda almıştım.
  Lise yıllarımızda çok samimi olduğumuz o arkadaşın soyadını bir türlü hatırlayamadım.
  Bana bakılırsa yeni gelen Oyuncularımız eskileri hiç aratmayacak gibi gözüküyor.
 • Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır:
  Bu yaz Çeşme ‘ye -bir zamanları en ünlü tatil beldesine- gitmeyi düşünüyorum.
  Çocuklar benden önce gelirse -hiç sanmıyorum ya- oyun salonuna insinler.
 • Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur:
  gir-iş, kay-ak, göz-lük-çü-lük.
 • Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır:
  sor-, ver-, gör-, tut-; başar-, yaşa-, okut-, başla-, dizdir-.
 • Eklerin başına konur:
  -gın, -mez, -çe, -lık.
 • Heceleri göstermek için kullanılır:
  a-şa-ğı-da-ki, tu-tar-sız-lık, iz-le-yi-ci-ler, ol-ma-ya-cak-mış.
 • Kelimeler arasında “-den…-a, ve, ile, ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır:
  Türkçe-İngilizce Sözlük, Ankara-Konya yolu, Türk-Yunan ilişkileri, Ural-Altay dil grubu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 08.30-11.30, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, Manas Destanı ‘nda soy-dil-din üçgeni.
 • Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır:
  70-30 = 40

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi