Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri, 7. Sınıf Testleri, Testler

7. sınıf Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler Test 1

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

7. sınıf Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler Test 2

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213Son
Geri dön

7. sınıf Türkiye'de Nüfusun Dağılışı Test 1

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Türkiye'de Nüfusun Dağılışı Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

7. sınıf Türkiye'de Nüfusun Dağılışı Test 2

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Türkiye'de Nüfusun Dağılışı Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön

7. sınıf Türkiye'de Nüfusun Dağılışı Test 3

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Türkiye'de Nüfusun Dağılışı Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213Son
Geri dön

7. sınıf Göç Test 1

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Göç Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

7. sınıf Göç Test 2

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Göç Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

7. sınıf Göç Test 3

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Göç Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

7. sınıf Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Test 1

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
21Son
Geri dön

7. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Karma Test 1

Başla

Tebrikler - 7. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Karma Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön

7. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Karma Test 2

Başla

Tebrikler - 7. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Karma Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön

7. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Karma Test 3

Başla

Tebrikler - 7. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Karma Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

7. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Karma Test 4

Başla

Tebrikler - 7. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Karma Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

7. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Karma Test 5

Başla

Tebrikler - 7. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Karma Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

7. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Karma Test 6

Başla

Tebrikler - 7. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Karma Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

 ] }

Soru: Aşağıda tabloda, A ve B kentlerinin nüfus miktarları, yüz ölçümleri, tarım alanlarının yüz ölçümleri ve tarımsal nüfus miktarları verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) B kenti, A kentinin 2 katı yüz ölçüme sahiptir.
B) B kentinin aritmetik nüfus yoğunluğu daha azdır.
C) B kentinde tarım alanları daha geniştir.
D) A kentinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha azdır.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerlerde ortaya çıkan olumsuz sonuçlarından biri değildir?
A) Hizmetlere olan talebin artması
B) Çarpık kentleşmenin ortaya çıkması
C) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması
D) Çevre kirliliğinin artması

Soru: Yukarıda üzerinde durulan göç türünün önlenmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Maddi olanakların artırılmasının
B) Çalışma koşullarının geliştirilmesinin
C) Bilimsel çalışmaların desteklenmesinin
D) Üniversite eğitiminin süresinin arttırılmasının

Soru: Ülkemizin toplam nüfusunun yaklaşık 9618si İstanbul'da yaşamaktadır. 2018 yılı nüfus sayımlarına göre 15.067.724 kişi ile İstanbul nüfus miktarı bakımından ilk sırada yer almaktadır. Bu durum ülkemiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Nüfusun eğitim seviyesinin arttığının
B) Nüfusun, dış göçlere bağlı arttığının
C) Nüfusun dağılışının düzenli olmadığının
D) Nüfusun, sektörlere göre dengeli dağıldığının

Soru: Yukarıdaki gazete haberi, Türkiye nüfusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar nitelikte değildir?
A) Nüfusun ülke geneline dağılışının düzenli olmadığını
B) Kentlerde yaşayan bağımlı nüfusun azaldığını
C) Erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olduğunu
D) Ülke nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığını

Soru: Aşağıdaki haritada, Türkiye'nin yoğun nüfuslanmış üç merkezi verilmiştir. Buna göre haritada gösterilen merkezlerin yoğun nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Ulaşımın gelişmiş olması
B) İklim koşullarının elverişli olması
C) Sanayi yatırımlarının fazla olması
D) Bitki örtüsü bakımından zengin olması

Soru: Aşağıdaki tabloda, 1927 - 2007 yılları arasında Türkiye'deki çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı verilmiştir. Tabloya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) 2007 yılında çalışan nüfusun yarıdan fazlası hizmet sektöründe çalışmaktadır.
B) 1927 - 1990 yılları arasında çalışan nüfusun yarısından fazlası tarım sektöründedir.
C) Sanayi sektöründe çalışanların oranı, her dönemde en azdır.
D) 2007 yılında hizmet sektöründe çalışan nüfus, tarım sektöründe çalışan nüfusun yaklaşık iki katıdır.

Soru: 2011 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun 9e 77'si kentlerde yaşamaktadır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?
A) Türkiye'de sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranının yüksek olduğunu
B) Kentlerdeki doğum oranının, kırsal kesime oranla daha fazla olduğunu
C) Tarımsal nüfus yoğunluğunun arttığını
D) Kentlere yönelik iç göçün azaldığını


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar