Kategoriler: 10. Sınıf Testleri, 8. Sınıf Fen Bilimleri Testleri, Testler

Bu yazımızda 8. Sınıf Dna ve Genetik Kod konusu ile ilgili online testler bulabilirsiniz. Testleri çözmeden önce Dna ve Genetik Kod ders notları konumuza da bakmanızı tavsiye ederiz.
8. Sınıf Dna ve Genetik Kod Ders Notları


Dna ve Genetik Kod Online Testler


8. Sınıf DNA ve Genetik Kod Test 1

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf DNA ve Genetik Kod Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

8. Sınıf DNA ve Genetik Kod Test 2

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf DNA ve Genetik Kod Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

8. Sınıf Kalıtım Test 1

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Kalıtım Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

8. Sınıf Kalıtım Test 2

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Kalıtım Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

8. Sınıf Mutasyon - Modifikasyon - Adaptasyon Test 1

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Mutasyon - Modifikasyon - Adaptasyon Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

8. Sınıf Biyoteknoloji Test 1

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Biyoteknoloji Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

8. Sınıf DNA ve Genetik Kod Karma Test 1

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf DNA ve Genetik Kod Karma Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

8. Sınıf DNA ve Genetik Kod Karma Test 2

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf DNA ve Genetik Kod Karma Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

8. Sınıf DNA ve Genetik Kod Karma Test 3

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf DNA ve Genetik Kod Karma Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Bu yazılarda ilginizi çekebilir] }

Soru: Cinsiyet belirleme, suçluyu bulma gibi olaylarda DNA analizleri kullanılır. Bunun nedeni, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Her canlının özelliğinin aynı olması
B) Her canlının DNA'sının aynı olması
C) Her canlının nükleotidlerinin aynı olması
D) Her canlının DNA dizilişinin farklı olması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, DNA'nın görev ya da özellikleri arasında yer almaz?
A) Hücrenin kontrolünü ve yönetimini sağlama
B) Büyüklüğü ve taşıdığı özelliklerin canlıdan canlıya değişebilmesi
C) Genel olarak hücre çekirdeğinde bulunma
D) Yeni hücre oluşumlarında sayısını 3 katına çıkarma

Soru: DNA'nın yapısında bulunan nükleotitler hakkında,
I. Nükleotitler bir araya gelerek DNA'yı oluşturur.
II. Canlıları farklı kılan nükleotit sayısı ve dizilişidir.
lll. DNA işlenirken adenin bazının karşısına sitozin bazı gelir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II    B) I ve Il
C) II ve III     D) I, II ve III

Soru: Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) DNA molekülünde, fosfat sayısı toplam nükleotid sayısına eşittir.
B) DNA, hücredeki yönetici moleküldür.
C) DNA tüm hücrelerde çekirdekte bulunur.
D) DNA molekülünde, şeker sayısı kadar baz bulunur.

Soru: DNA'lardaki genetik şifrenin bozulmasına mutasyon denir. Mutasyonlar radyasyon, kimyasal maddeler, organik olmayan gıdalar yoluyla gerçekleşebilir. Buna göre,
I. Üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar kalıtsaldır.
II. Mutasyonlar sonucunda bazı hastalıklar meydana gelebilir.
III. Mutasyonlar, her zaman canlılardan olumsuz etkiler oluşturmaz.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) ı ve ıı     B) ı ve ııı
C) ll ve ııı    D) I, II ve ııı

Soru: I. İpliklerin karşısına uygun nükleotidler sitoplazmadan gelir.
II. Karşılıklı nükleotidler tekrar birleşir ve böylece yeni iplikler oluşur.
III. İki yeni DNA meydana gelir.
IV. DNA sarmalı fermuar gibi açılır.
DNA'nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen olayların doğru sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) IV-I-II-III    B) I-II-III-IV
C) IV-II-I-III    D) II-I-III-IV


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar