Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

İnsanlar temel ihtiyaçlarını ya da geçimlerini karşılamak için çeşitli ekonomik etkinliklerle uğraşırlar. Bu etkinliklerin yeryüzündeki dağılışı farklılıklar gösterdiği için farklı bölgeler oluşturulabilmektedir. Bu bölgeler hakim olan ekonomik etkinliğin niteliğine göre isimler alır.

Ekonomik gelişmişlik bakımından Dünya gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler olarak üç bölgeye ayrılabilir. Örneğin Japonya gelişmiş ülkeler bölgesinde, Türkiye gelişmekte olan ülkeler bölgesinde, Nijerya az gelişmiş ülkeler bölgesinde yer alır.

Tarım Özelliklerine Göre Bölgeler

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı ve halkın en önemli geçim faaliyetlerinin başında tarımın geldiği bölgelerdir. Örneğin, Büyükmenderes Ovası, Bafra Ovası, Ergene Ovası ve Çukurova tarım bölgelerine örnek olarak gösterilebilir. Bir tarım ürününün yoğun olarak yetiştirildiği yörelere göre de tarım bölgelerini oluşturmak olanaklıdır. Örneğin, Aydın ve İzmir çevresi incir tarımı bölgesi, Rize ve çevresi çay tarımı bölgesi gibi.

Sanayi Özelliklerine Göre Bölgeleri

Fabrikaların ve işçi sınıfının fazla olduğu bölgelerdir. Türkiye’de Sakarya, İzmit ve İstanbul illeri sanayi bölgeleri içinde yer almaktadır. Hâkim olan sanayi faaliyetinin türüne göre de bölge sınıflandırması yapmak olanaklıdır. Örneğin, dokuma sanayi bölgesi, gıda sanayii bölgesi gibi.

Madencilik Özelliklerine Göre Bölgeler

Madenciliğin en önemli ekonomik faaliyet kolu olduğu bölgelerdir. Taş kömürünün çıkarıldığı Zonguldak, petrolün çıkarıldığı Batman ve bakırın çıkarıldığı Murgul, ülkemizdeki bazı madencilik bölgelerine örnektir.

Turizm Özelliklerine Göre Bölgeler

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, en önemli geçim kaynaklarının başında turizmin geldiği bölgelerdir. Ege kıyılarındaki Bodrum, Kuşadası, Çeşme gibi kentler ile Antalya ve Alanya gibi merkezler turizm bölgeleri içinde yer alır.

Bilgi: Birden fazla ekonomik faaliyetin ön planda olduğu bölgelere karma bölgeler denir. Örneğin, İzmir ve Manisa çevresi hem tarım, hem ticaret, hem de turizm bölgesi içinde yer almaktadır. Aynı şekilde İstanbul ve çevresi de karma bölge olarak nitelendirilebilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar