Vektörler Ayt Fizik


Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

VEKTÖRLER

Kütle, sıcaklık ve uzunluk gibi sayısal bir değer ile belirtilebilen büyüklüklere skaler büyüklük denir.

Kuvvet, hız ve ivme gibi sayısal değeri ile birlikte yönü de olan büyüklüklere vektörel büyüklük denir.

Bir vektör genellikle bir harfin üzerine ok konularak   şeklinde isimlendirilir. Vektörün büyüklüğü K ya da şeklinde gösterilir.

Bir vektör yönü ve büyüklüğü değiştirilmeden taşınabilir.

Aynı yönlü ve eşit büyüklükteki vektörlere eşit vektörler denir ve  şeklinde gösterilir.

Zıt yönlü ve eşit büyüklükteki vektörlere birbirinin negatifi ya da zıt vektörler denir ve şeklinde gösterilir.

Pozitif bir sayı ile çarpılan vektörün yönü değişmez. Büyüklüğü, bu sayı ile vektörün büyüklüğünün çarpımına eşittir. Negatif bir sayı ile çarpılan vektörün yönü ilk durumuna zıttır. Büyüklüğü, bu sayı ile vektörün büyüklüğünün çarpımına eşittir.

Bir vektörün büyüklüğü değişmese bile yönü değiştirilirse vektör değiştirilmiş olur.

VEKTÖRLERDE TOPLAMA

Uç Uca Ekleme Yöntemi

Vektörler, yönleri ve büyüklükleri değiştirilmeden, birinin başlangıç noktası diğerinin bitiş noktasında olacak şekilde taşınarak uç uca çizilir. İlk vektörün başlangıcından son vektörün bitişine çizilen vektör bileşke vektördür.

Paralelkenar Yöntemi

Vektörler, yönleri ve büyüklükleri değiştirilmeden, başlangıç noktaları çakışık olacak şekilde taşınarak yeniden çizilir. Şekil paralelkenara tamamlanır. Vektörlerin başlangıcından köşegen üzerinde çizilen vektör bileşke vektördür.

Eşit Büyüklükteki Vektörlerin Bileşkesi

Aralarındaki açı 60o, büyüklükleri K olan iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü, olur.

Aralarındaki açı 90o büyüklükleri K olan iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü,   olur.

Aralarındaki açı 120o, büyüklükleri K olan iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü, olur.

İki vektör arasındaki açı 0o ise bileşke en büyük, açı 180o ise bileşke vektör en küçüktür.

İki vektör arasındaki açı büyüdükçe bileşke vektör küçülür, açı küçüldükçe bileşke vektör büyür.

Vektörlerin Dik Bileşenlerine Ayrılması

Bir vektör, toplamları kendisine eşit olacak şekilde birçok vektöre ayrılabilir. Bu vektörlere bileşenler denir.

Vektörler Örnek Sorular:

Büyüklükleri 3 birim ve 4 birim olan aynı düzlemdeki iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 1 birim B) 5 birim C) 6 birim D) 7 birim E) 8 birim


Bir vektörün kaç tane bileşeni çizilebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Sonsuz


Bir çemberin merkezinden kenarına çizilen üç farklı vektörün bileşkesi sıfır olduğuna göre, bu vektörler arasındaki açılar kaçar derece olabilir?

A) 90, 90, 180 B) 60, 120,180 C) 120, 120, 120 D) 90, 135, 135
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar