Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Tüketici Hakları

15 Mart 1962 tarihinde, ilk defa ABD Başkanı Kennedy’nin Amerikan Kongresinde tüketici haklarını resmen dile getirmesi ve kabul etmesi nedeniyle, “15 Mart”, 1983 yılından beri “Dünya Tüketici Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Bu vesile ile, 1995 yılında kanunlaşan “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”un öngördüğü temel hükümlere
kısaca değinmek isteriz.

AYIPLI MAL

“Ayıplı mal ve hizmet” nedir?

– Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan özelliklere aykırı mal ve hizmet

– Satıcı tarafından vaat edilen özelliklere aykırı mal ve hizmet

– Değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal ve hizmet

Ayıplı mal alan tüketici 15 gün içinde “iade hakkı” nı kullanarak şunları isteyebilir:

– Ürünü iade ederek, ayıpsız olanı ile değiştirmek

– Ürünü iade ederek ödediği bedelin iadesini istemek

– Ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesi

– Ürünü ücretsiz olarak tamir edilmesi Hemen fark edilemeyecek gizli ayıplarda 15 günlük iade hakkı süresi 2 yıl
olarak kabul edilmiştir.

Hak, sorumluluk ve özgürlüklerimiz sorunlarımızın doğru çözümü için elimizde bulunan anahtarlar gibidir. Öncelikle hak ve sorumluluklarımızı çok iyi bilmeliyiz. Karşılaştığımız sorunları hukuk kurallarına uyarak çözmeye çalışmalıyız. Bu durum amacımıza ulaşmamızı kolaylaştırır. Tüketici Hakları Derneği, dilekçe, vergi fişi veya garanti belgesi ile yapılan şikâyet başvurularının tüketici yararına sonuçlandığını bildirmiştir.

Tüketici hakları ihlalleri için başvurulabilecek yerler;

  • Belediyeler,
  • Tüketici Hakları Derneği,
  • Tüketici Haklan Merkezi,
  • Tüketici Mahkemesi,
  • Tüketici Sorunları İl/İlçe Hakem Heyeti,
  • Reklam Kuruludur.

Dilekçe Hakkı: Bir isteğimiz, sorunumuz olduğunda onun çözümünü istemek için resmî kurumlara yazılan kısa yazılara dilekçe denir. Her insan, sorununu ve isteğini dile getirmekte özgürdür.

Dilekçe ve bilgi edinme haklarımızı kullanarak

  • Sorunlarımıza çözüm bulabiliriz.
  • Demokratik katılım hakkımızı kullanırız.
  • Etrafımızda gördüğümüz hatalı tutum ve davranışlarla ilgili kurumları bilgilendiririz. Bu yolla devletin denetim gücünü kullanmasına yardımcı oluruz.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar