Sümerlerin Yazıyı İcadı 9. Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İnsanlığın İlk Dönemleri, Tarih

Sümerlerde elde edilen ürünler rahiplerin gözetiminde tapınaklarda biriktirilirdi. Rahipler vatandaşların teslim ettiği ürünleri kil tablet üzerine kamış ucuyla resmederdi. Resmin karşısına da miktar belirtilirdi. Anlatılmak istenen her nesne ayrı bir işaretle sembolize edilirdi. Örneğin Uruk’ta bulunan yazıda 1500`ün üzerinde ayrı işaret kullanılmıştır. Böylece piktograf denilen “sembol yazısı” ortaya çıktı.

Zamanla tapınakların depolarında biriktirilen ve buradan dağıtılan ürünlerin miktarının artmasıyla kullanılan basit işaretler ve listeler ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Yazının yaygınlaşmasıyla birlikte semboller giderek küçüldü ve resim özelliğini kaybetti. Tabletlere çivi biçimli işaret kümeleri yapılmaya başlandı. Sözcükler çoğunlukla tek bir işaretle değil her biri bir heceyi gösteren çivi işaretleriyle yazılıyordu.

Bu yazıda kullanılan işaretler tabletler üzerine üç köşeli sivri uçlu kalemlerle yazıldıkları için çiviye benziyordu. Bundan dolayı Sümer yazısı, çivi yazısı adını almıştır. Uruk’da MÖ 3200 yıllarında bilinen en erken yazılı belgeler ortaya çıkmıştır. İlk yazı örnekleri ziraat ve ticaret sektörlerine ait kayıtlardır.

Bilgi: Sümerlerde çivi yazısının ortaya çıkış biçimi ihtiyaçların insanları bilimsel ve kültürel çalışmalara yönlendirdiğini göstermektedir.

Yazının İnsan Hayatındaki Önemi

  • İnsan toplulukları arasındaki ilişkilerin kolaylaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.
  • Duyguların, bilgi ve kültür birikiminin aktarımını kolaylaştırmıştır.
  • Düşünce ve sanat ürünlerinin yayılmasını sağlamıştır.
  • Eğitim – öğretim faaliyetlerini kolaylaştırmıştır. Bilginin saklanmasını ve gelecek kuşaklara aktarımını sağlamıştır.
  • Toplumsal düzeni sağlayan kuralların herkes tarafından bilinmesini sağlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar