Osmanlı’nın XVII.yy Egemenlik Mücadelesi İçin Savaştığı Devletler Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Osmanlı-Rus

I. 1709 Paltova Savaşı’nda Rusya’ya yenilen İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın Osmanlı’ya sığınması sonucu çıkan Prut Savaşı

 • 1711 Prut Antlaşması ile Azak Kalesi Ruslardan geri alınmıştır. (Kaybedilen yerleri geri alma umudu Osmanlı’da güçlenmiştir.)

II. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşları (Lehistan’ın iç işlerine Rusya’nın karışması ve Lehlilerin Osmanlı’ya sığınması üzere çıkmıştır.)

 • 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile “Rusya, Osmanlı tebaasından Ortodoksların hamisini olma” hakkını elde ederek Osmanlı’nın egemenlik haklarını zedelemiştir.
 • Kırım’a bağımsızlık verilmiş ve Kırım Rus tehdidine açık hale gelmiştir.
 • Osmanlı Rusya’ya kapitülasyonlar verirken tarihinde ilk kez Rusya’ya savaş tazminatı ödemiştir.

Osmanlı-Rus / Avusturya

I. 1736-1739 Savaşları

 • 1739 Belgrad Antlaşması’nın yapılmasında arabuluculuk yapan Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiştir.
 • Osmanlı, Avusturya’dan Belgrad’ı geri almıştır. (XVIII. yüzyılda imzalanan son kazançlı antlaşma)

II. 1787-1791/1792 Osmanlı-Rus/Avusturya savaşları

 • Fransız İhtilali’nin etkisiyle Avusturya 1791-Ziştovi Antlaşması’yla savaştan çekilmiştir.
 • Fransa’ya karşı başlatılan Koalisyon savaşlarının etkisiyle Rusya ile 1792 Yaş Antlaşması imzalanmış ve savaş sona ermiştir. (Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu Osmanlı kabullenmiştir.)

Osmanlı-Venedik

I. 1699 Karlofça Antlaşması ile Venedik’e bırakılan Mora’da Rum ve Türk halka baskı kuran Venedik’e karşı Osmanlı Mora’ya asker çıkarmış ve Osmanlı-Venedik Savaşı başlamıştır.

 • 1718 Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı Mora’yı geri almıştır.
 • Karlofça Antlaşması’nın garantörü olan Avusturya da Osmanlı’ya savaş ilan etmiş ve 1716 Petervaradin Savaşı’nda Osmanlı, Avusturya karşısında yenilgi almıştır.
 • 1718 Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı Avusturya’ya toprak bırakmak zorunda kalmıştır.

Osmanlı-İran

I. 1722-1746 Savaşları

 • 1724 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı, Rusya’yla İran’ın kuzey topraklarını paylaşmıştır.
 • 1746 II. Kasr-ı Şirin (Kerden) Antlaşması ile savaş sona ermiş ve 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması sınırları korunmuştur.

Osmanlı – Fransa

I. 1798’de Fransa, İngiltere’nin Uzak Doğu sömürge yollarını kontrol etmek adına Osmanlı toprağı olan Mısır’ı işgal etmiştir.

 • İngiltere ve Rusya’nın yardımı ile 1801 El Ariş Sözleşmesi ile Fransa Mısır’dan çıkarılmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar