Osmanlı Devleti’nin Batı (Avrupa) Siyaseti Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Osmanlı Devleti’nin Batı (Avrupa) Siyaseti

Osmanlı — Lehistan İlişkileri

1587’de Osmanlı himayesinden çıkıp güçlü bir devlet olma amacıyla Lehistan’ın; Eflâk, Boğdan ve Erdel’in iç işlerine karışması Osmanlı — Lehistan savaşlarının çıkmasında etkili olmuştur.

 • Bilgi: Lehistan’la ilk ilişkiler II. Bayezid Dönemi’nde, Kili ve Akkerman kalelerinin alınmasıyla başlamıştır. Lehistan, Osmanlı himayesine 1575’te girmiş, 1587’de Osmanlı’nın nüfuz alanından çıkmıştır.
  Osmanlı — Lehistan savaşlarında Yeniçerilerin isteksizliğini gören II. Osman, ilk kez Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı planlamıştır.

Lehistan’ın Osmanlı —Avusturya savaşlarında Avusturya’yı desteklemesi, II. Osman’ın Hotin Seferine çıkmasına neden olmuştur.

Hotin Antlaşması

I. Genç Osman’ın Lehistan Seferi sonucunda Hotin Antlaşması (1621) imzalanmış ve Yeniçerilerin isteksizliği nedeniyle Lehistan’a karşı istenilen üstünlük sağlanamamış, ancak Lehistan 22.000 altın vergi vermeyi kabul etmiştir.

 • Boğdan’daki Osmanlı egemenliği korunmuştur.
 • Lehistan’ın Türk himayesinde bulunan Ukrayna Kazaklarına saldırması üzerine savaş başlamıştır

II. IV. Mehmet zamanında Fazıl Ahmet Paşa’nın Lehistan Seferi ile Osmanlı Devleti zafer kazanmış ve Lehistan, Osmanlı’nın topraklarına toprak kattığı son antlaşma olan Bucaş Antlaşması’nı (1672) Lehistan’a kabul ettirmiştir.

Lehistan ile Osmanlı arasında 1672 — Bucaş Antlaşması ile ilgili bazı notlar:

 • Osmanlı Devleti’nin topraklarına toprak kattığı son antlaşmadır.
 • Osmanlı Devleti batıdaki en uç sınırını çizmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nin kazandığı son toprak Podolya’dır.
 • Osmanlı Devleti’nin toprak kazandığı son devlet Lehistan’dır.

Osmanlı – Venedik İlişkileri

Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasındaki ilişkilerin esas sebebi, denizlerdeki üstünlük mücadelesidir.

 • Bilgi: Venedikliler Çanakkale Boğazını ve Midilli adasını abluka altına alacaklar ve Köprülü Mehmet bu ablukaya son verecek.
  1669 — Köprülü Fazıl Ahmet Girit’i almıştır.
  Sicilya dışında Doğu Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir.

XVII. yüzyılda stratejik konumu ve korsan faaliyetlerinin üssü haline gelen Girit’in dışındaki Ege Adaları Osmanlı’nın kontrolünde idi. Bu durum Girit’in alınmasını zorunlu kılmıştır.

1645 — 1669 yılları arasında devam eden 24 yıllık kuşatma sonrasında Girit Adası fethedilmiştir.

Girit Savaşı (1645 – 1669)

Osmanlı deniz gücünün Avrupa denizciliğine göre geri kaldığının açıkça göstergesi olmuştur.

Girit Adası’nın Geç Alınmasının Nedenleri

 • Ordunun merkeze çok uzak olması,
 • Adanın çok iyi korunması,
 • Venedik donanmasının teknoloji bakımından çok üstün olması,
 • Mali zorluklar,
 • Merkezi yönetimdeki karışıklıklar adanın geç alınmasına neden olmuştur.

Osmanlı – Avusturya ilişkileri] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar