Önemli Simyacılar ve Çalışmaları

Önemli Simyacılar ve Çalışmaları

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Simyadan Kimyaya

Simyacılar hemen hemen her bilimle ilgilenmişler ve bu bilimlerin temellerini oluşturmuşlardır. Bu simyacılardan bazılarının yaptığı çalışmalar yeni çığırlar açmış ve insanlığa büyük katkılar sağlamıştır.

Empedokles (Empedokıls)

Yunan filozofu olan Empedokles tüm maddelerin su, hava, toprak ve ateşten oluştuğunu ileri sürmüştür. Maddelerdeki itme çekme kuvvetlerinin sevgi ve nefret ile oluştuğunu söylemiştir. Tüm maddelerin aynı dört elementten oluşması fikri, değersiz madenlerin altın gibi değerli madenlere çevrilebileceği fikrini oluşturmuştur.

Democritus (Demokritos): Her şeyin atomlardan ve boşluktan oluştuğunu öne sürmüştür. Atom adını ilk kullanandır. Yani atom fikrini ortaya atan ilk simyacıdır.

Aristo (Aristoteles): Empedokles gibi evrenin toprak, ateş, hava ve su gibi dört temel elementten oluştuğunu söylemiş ve elementlerin sıcak, soğuk, kuru ve ıslak olmak üzere dört özelliği olduğunu ileri sürmüştür.

Cabir bin Hayyan: Fizik, kimya, eczacılık, astronomi, mühendislik gibi alanlarda çalışmalar yapmış bir İslam alimidir. İlk deneysel çalışmaları gerçekleştirmiş, nitrik asit, hidrojen klorür, sülfürik asit ve kral suyunu keşfetmiştir. Ayrıca damıtmada kullanılan imbiği geliştirmiştir.

  • Cabir bin Hayyan kimya bilimine yaptığı katkılardan dolayı kimyanın babası ünvanını almıştır.

Ebû Bekir er-Râzî: Kroze, fırın gibi laboratuvar araç gereçlerini geliştirmiştir. Kostik sodayı, gliserini ve formik asidi elde etmiştir. Alkolü mikrop öldürücü olarak tıpta kullanmıştır.

Türk İslam alimleri matematik, fizik, astronomi, tıp ve kimya alanlarında zamanlarına göre oldukça ileri düzey çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalardan istifade eden batılılar bayrağı alarak bilimi daha da ileriye götürmüşlerdir.] }

Örnek: Önemli simyacılar ile ilgili,
I. Cabir Bin Hayyan günümüz sanayisinin önemli kimyasallarından olan sülfürik asidi keşfetmiştir.
II. Aristo dört element kavramını ilk olarak ortaya atmıştır.
III. Ebu Bekir er-Razi sadece kimya alanı ile ilgilenmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Çözüm: Cabin Bin Hayyan ilk deneysel çalışmaları gerçekleştirmiş, nitrik asit, hidrojen klorür, sülfürik asit ve kral suyunu keşfetmiş- tir. Ayrıca damıtmada kullanılan imbiği geliştirmiştir. l doğrudur. Dört element kavramını Yunan filozofu olan Empedokles ilk olarak ortaya almıştır. Aristo bu dört element için özellikler oluşturmuştur. II yanlıştır. Ebu Bekir er-Razi kimya biliminin ilgilendiği alanlarla ilgilenmekle beraber matematik, astroloji, fizik ve tıp gibi farklı alanlarla da ilgilenmiştir. III yanlıştır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar