Mol Kavramı konu anlatımı video 10. sınıf kimya


Kategoriler: Ders Videoları

Mol Kavramı video 10. sınıf Tonguç Akademi

Bağıl Atom Kütlesi video 10. sınıf Hızlı Kalem

İzotop Atomlar ve Ortalama Atom Kütlesi video 10. sınıf Hızlı Kalem

Mol Kavramı 1. Bölüm 10. sınıf Kimya Adası

Mol Kavramı 2. Bölüm 10. sınıf Kimya Adası

Mol Kavramı 3. Bölüm 10. sınıf Kimya Adası

MOL KAVRAMI

Çöldeki kum taneleri, buğday tarlasındaki (Görsel 1.2.1) buğday taneleri ya da buğdaydan elde edilen un taneleri sayılabilir mi? Bu satırları okurken aldığınız nefesteki oksijen moleküllerini sayabilir misiniz? Bu taneler tek tek sayılamasa da tanelerin belirli bir alandaki sayılarını bulmak için bir yöntem geliştirilebilir. Bilim insanları atom, molekül gibi çok küçük kimyasal türleri ölçmek ve gerekli hesaplamaları yapmak için mol adı verilen bir kavram geliştirmişlerdir. 1 mol 6,02×1023 sayısına karşılık gelir. Mol kavramı sayesinde sayılamayacak büyüklükteki kavramlar sayılabilecek birimlerle ifade edilmiş olur. Nasıl ki bir düzine, 12 sayısına; bir deste, 10 sayısına karşılık geliyorsa 1 mol de 6,02×1023 sayısına karşılık gelir. Dünyadaki insanların tümü ömürleri boyunca buğday taneciği saysalar yine de toplamda 1 mol kadar buğday taneciği sayamazlar.

MOL KAVRAMININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Dalton’dan başlayarak kimyacılar atom sayılarının bileşiklerin yapısı, tepkimeler ve hesaplamalar için son derece önemli olduğunu anlamış ve bu konuda birçok çalışma yapmışlardır. Görsel 1.2.1: Buğday tarlası Amedeo Avogadro [Amedeo Avogadro (Görsel 1.2.2)] aynı şartlarda, eşit hacim kaplayan gazların atom veya molekül sayılarının eşit olduğunu (Görsel 1.2.3) fark eden ilk bilim insanıdır. Fakat belirli hacimdeki tanecik sayısı ile ilgili hesaplama yapmamıştır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar