İzotop Atomlar ve Ortalama Atom Kütlesi 10. Sınıf


Kategoriler: 10. sınıf Kimya, Kimya, Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

Bilim insanları H atomunun yaptığı bileşikleri incelediklerinde 1 gram hidrojen ile birleşen atom kütlelerini belirlemişlerdir. Bileşiklerde hidrojene karşılık diğer element kütlesinin tam sayı olmasını düşünmüşler, ancak tam sayı olmayan bazı değerler belirlemişlerdir. İlk zamanlarda bu farklılığın deneysel hatalardan kaynaklandığı düşünülse de bu değerlerin yanlış olmadığı daha sonraları anlaşılmıştır.

Bu farklılıkların gerçekte atom ağırlıklarının birer tam sayı olmamasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bunun nedeni ise elementlerin farklı kütlelere sahip izotoplarının belirli yüzdeler ile tabiatta bulunmasıdır.Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara izotop atomlar denir. Yani atom numaraları aynı kütle numaraları farklı atomlar izotop atomlardır. Bir elementin kimyasal özelliklerini atom numarası belirlediğinden, izotop atomların kimyasal özellikleri aynı olmakla birlikte, nötron sayıları farklı olduğundan bazı fiziksel özellikleri farklı olur.

İzotop Atomların Ortalama Atom Kütlesi

Hemen hemen bütün elementlerin doğada izotopu vardır. Elementler doğada izotoplarının karışımı şeklinde bulunur. Doğada izotop atomları karışım hâlinde bulunduğundan elementlerin ortalama atom kütlesi kullanılır. Ortalama atom kütlesi izotopların doğada bulunma yüzdeleri ile kütle numaraları çarpımlarının toplamına eşittir.

Bir elementin ortalama atom kütlesi,

Günümüzde atom kütleleri ile ilgili tablolarda verilen değerler ortalama atom kütlesidir. Bu nedenle rakamlar genellikle tam sayı değildir.İzotop Atomlar ve Ortalama Atom Kütlesi video 10. sınıf Hızlı Kalem

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi