Mol Hesaplamaları 10. Sınıf Kimya


Kategoriler: 10. sınıf Kimya, Kimya, Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

“Mol” kavramı kimyada işlem kolaylığı sağlayan ve belirli bir miktarın oluşturduğu topluluğu belirten bir birimdir.

* Atom, iyon, molekül, elektron, proton, nötron gibi taneciklerin adedini belirtmek için mol birimi kullanılır.

Mol, 12 gram İ2C izotopunun içerdiği atom sayısı kadar tanecik içeren madde miktarıdır.

* 6,02 x 1023 tane tanecik 1 mol’dür.

1 düzine – 12 tane
1 deste – 10 tane
1 mol – 6,02 x 1023 tane

Mol sayısı “n” sembolü ile gösterilir.

6,02 x 1023 sayısı “Avogadro sayısı” olarak bilinir ve NA sembolü ile gösterilir.

1 molde Avogadro sayısı kadar tanecik (atom, molekül vb.) vardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar