Kuvvetli Asit-Baz Titrasyonu 11. sınıf kimya

Kuvvetli Asit-Baz Titrasyonu 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya
 • Bir asit ile bir bazın çözeltilerinin tepkimeye girerek H2O oluşturmasına nötrleşme (nötralleşme) denir.
 • Nötrleşme tepkimelerinde;
  H+(suda) + OH(suda) → H2O(s)
  net iyon tepkimesi gerçekleşir.
 • Nötrleşme tepkimelerinde aşağıdaki durumlar oluşabilir:
  → Tepkime sonucunda H+ ve OH iyonlarının mol sayıları arasında 25 0C de,

Bilgi: Nötrleşme tepkimelerinde işlemler asitten gelen H+ ve bazdan gelen OH iyonlarının mol sayılan ile yapılır.

 • Kuvvetli Asit ve Kuvvetli Baz Çözeltilerinin Titrasyonu:
  → Derişimi bilinen asit veya baz çözeltisiyle derişimi bilinmeyen asit ya da baz çözeltisinin indikatör yardımıyla derişiminin bulunmasına titrasyon denir.

  → Titrasyon işlemlerinde, büretten akıtılan çözeltinin (titrantın) hacmine karşılık karışımın pH grafiği çizilebilir. Bu grafikteki eğrilere titrasyon eğrileri denir.
  → Büretten ilave edilen bazın hacmi belirlenip harcanan OH mol sayısı ve tepkime sonrası H+ iyonları derişimi ve pH değeri bulunabilir.
  → Titrasyon işlemlerinde asit ve bazın tamamen tükendiği noktaya eşdeğerlik noktası denir. Bu noktada asitten gelen H+ ve bazdan gelen OH iyonlarının mol sayıları birbirine eşittir.

  → Eşdeğerlik noktasında H+ ve OH iyonlarının molar derişimleri eşit olmayabilir. Çünkü oluşan tuz nötr olmayabilir.
  → Titrasyonda eşdeğerlik noktası indikatörler yardımıyla ya da pH metre cihazı ile bulunur.
  → Bir çözeltideki H+ iyonu derişimine göre renk değiştiren organik boyar maddelere indikatör ya da belirteç denir.
 • Bir atom ya da molekül kütlesinin o maddenin tesir değerliğine bölümüne eşdeğer kütle denir.
 • Bir maddenin kütlesinin 0 maddenin eşdeğer kütlesine bölümüne eşdeğer sayısı denir.

Titrasyon video 11. sınıf Hocalara Geldik] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar